CABLOXX

Visoki komfor pri ugradnji

U kombinaciji sa sistemom za zaključavanje omogućena je realizacija sistema kutija i sistema vođica uobičajenih dimenzija. Zahvaljujući fleksibilnosti CABLOXX sistema podešavanja po visini, bokovima, nagibu i dubini ostaju u potpunosti dostupna i mogu se komforno vršiti.

Velika fleksibilnost

Radi veće slobode oblikovanja odbojnici mogu da se skraćuju i jedinice za blokiranje fleksibilno pozicioniraju.

Nezavisno od sistema izvlačenja

Kutija sa mehanizmom za blokiranje se pričvršćava direktno na front i usled toga nema nikakvo dejstvo na montažu i obradu dotičnog sistema izvlačenja.

Video o montaži

CABLOXX (kratka verzija)
U ovom filmu su vrlo jednostavno i jasno prikazani neophodni koraci prilikom montaže CABLOXX.
CABLOXX sinhronizacija
U ovom filmu su vrlo jednostavno i jasno prikazani neophodni koraci prilikom montaže CABLOXX sinhronizacije.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Za brošuru

Možda vas takođe interesuje

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Digitalni alat za vašu montažu

Konfigurator proizvoda

Pronalaženje okova se vrši lako

Pregled servisa

Efikasna podrška za svaki radni korak

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Digitalni alat za vašu montažu

Konfigurator proizvoda

Pronalaženje okova se vrši lako

Pregled servisa

Efikasna podrška za svaki radni korak