CABLOXX

Visoki komfor pri ugradnji

U kombinaciji sa sistemom za zaključavanje omogućena je realizacija sistema kutija i sistema vođica uobičajenih dimenzija. Zahvaljujući fleksibilnosti CABLOXX sistema podešavanja po visini, bokovima, nagibu i dubini ostaju u potpunosti dostupna i mogu se komforno vršiti.

Velika fleksibilnost

Radi veće slobode oblikovanja odbojnici mogu da se skraćuju i jedinice za blokiranje fleksibilno pozicioniraju.

Nezavisno od sistema izvlačenja

Kutija sa mehanizmom za blokiranje se pričvršćava direktno na front i usled toga nema nikakvo dejstvo na montažu i obradu dotičnog sistema izvlačenja.

Uputstvo za montažu

Video o montaži

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

CABLOXX

CAB0026_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2