Ueber_Blum_KLA0574

O firmi Blum

Okovi za nameštaj visoke tehnologije za moderne stambene prostore

Blum je poznat i cenjen – kao inovativno porodično preduzeće sa međunarodnim fokusom. Šta nas pokreće: okovi za nameštaj. Naša rešenja čine da otvaranje i zatvaranje ormara postaje emocionalni doživljaj i da se poveća komfor kretanja u svim oblastima stanovanja. Posebno u kuhinji. I svoje proizvode dopunjujemo odgovarajućim uslugama. Naš pokretač: da budemo pouzdan i ka budućnosti orijentisan partner.

Orijentisanost prema korisnicima kuhinja

Naši proizvodi i usluge se primenjuju u celom svetu. Naš proklamovani cilj: doneti korist. Za proizvođače nameštaja. Za prodavce nameštaja. Za montažere. Za korisnike nameštaja. Istražujemo potrebe naših partnera i kupaca – i dosledno smo fokusirani na njih.

 Više o Blumovom istraživanju potreba

Kvalitet i inovacije

Našim sistemima preklopnih frontova, sistemima šarki, sistemima izvlačenja i četiri tehnologije kretanja, donosimo veliki komfor u sve oblasti stanovanja. Podržavamo naše kupce i partnere odgovarajućim uslugama.

 Pregled svih usluga

Tradicija i kooperacija

Kao tradicionalno porodično preduzeće u 3. generaciji, gradimo dugoročne odnose – sa kupcima, partnerima i zaposlenima. Želimo da podelimo ideje i iskustvo. Pouzdano i dugoročno.

Blum International Consulting

BIC je preduzeće Blumove privatne fondacije i orijentisano je na vrednosti firme Blum. Kao partner za kompletnu brigu za kadrovski i organizacioni razvoj međunarodno aktivne Blum grupe, BIC pomaže da se identifikuju promene i aktivan je u njihovom oblikovanju. Glavni fokus je na podršci Blum grupi. Deo savetodavnih kapaciteta je posebno namenjen spoljašnjim partnerima.

 Saznajte višeAsia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Ueber_Blum_KLA0574