IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politika zaštite životne sredine i energije

Očuvanje prirodnih resursa budućih generacija je velika briga i istovremeno podsticaj za nas. Uvereni smo da je održivo upravljanje moguće samo ukorak ekonomskom i ekološkom jednakošću. Zato se fokusiramo na aktivne mere zaštite životne sredine u svim oblastima kompanije i izvan nje u lancu stvaranja vrednosti i uštedu energije. Zbog toga vršimo neophodne investicije u efikasnije procese i tehničku infrastrukturu. Ograničavamo potrošnju podloge i zemljišta inteligentnim konceptima izgradnje i skladištenja.

Partner

Našim proizvodima i uslugama želimo stvoriti dugoročnu vrednost i koristi za naše partnere, kupce i korisnike nameštaja. Na taj način preuzimamo odgovornost da ozbiljno pratimo ekološke i energetske aspekte u čitavom lancu vrednosti i u okruženju naših lokacija. Zajedno sa našim partnerima želimo da identifikujemo i implementiramo akcione oblasti i mere za dalju zaštitu životne sredine i očuvanje resursa putem lične razmene.

Inovacije

Naše inovacije nastaju kroz aktivan i lični angažman u potrebama naših kupaca. Ovo se podjednako odnosi na naše proizvode, usluge i procese, a mi postavljamo temelje za najefikasnije korišćenje resursa još od samog početka razvoja naših proizvoda. Na taj način posmatramo ceo životni ciklus naših proizvoda, počevši od nabavke, tokom dugog perioda upotrebe, do kompletne moguće prerade. U cilju razvoja visokokvalitetnih i pre svega dugotrajnih proizvoda aktivno doprinosimo zaštiti životne sredine.

Kontinuirano poboljšanje

Pokreće nas strast za poboljšanjem postojećih i preispitivanjem granica. Ovo se odnosi i na naš uticaj na životnu sredinu, kao i na korišćenje resursa. Prilikom oblikovanja, konstantnog unapređenja i upravljanja svim našim procesima, nastojimo da što prirodnije iskoristimo prirodne resurse i minimiziramo njihov uticaj na životnu sredinu.

Zaposleni

Uspeh naše kompanije u suštini je određen identifikacijom i motivacijom naših zaposlenih. Kada je reč o postizanju naših ekoloških i energetskih ciljeva, svaki zaposleni može i treba da samostalno doprinese očuvanju resursa i zaštiti životne sredine, kako na poslu, tako i na putu do posla. U klimi uzajamnog poverenja i otvorenog dijaloga, želimo da zajedno radimo na postizanju naših ekoloških i energetskih ciljeva na najbolji mogući način.

Naše ekološke i energetske politike su naša misija i predanost da u kontinuitetu procenjujemo i smanjujemo uticaj na životnu sredinu i potrošnju prirodnih resursa kao što su zemlja, vazduh, energija i sirovine. Obezbedićemo informacije, finansijska sredstva i druge resurse potrebne za postizanje postavljenih ciljeva. Na taj način ispunjavamo važeće zakonske zahteve i obavezujuće obaveze. Posvećeni smo otvorenom dijalogu sa spoljnim zainteresovanim stranama o njihovim dobro zasnovanim zahtevima za zaštitu životne sredine.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1