VAB0428_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Bušilice i mašine za okove

Precizno bušenje i postavljanje okova

Naš široki spektar mašina za bušenje i postavljanje okova nudi vam prava rešenja za svakodnevnu upotrebnu situaciju. Zahvaljujući brzoj zameni delova i jednostavnom rukovanju osigurana je efikasna obrada svih Blumovih okova.

PRO-CENTER: Multitalenat

PRO-CENTER nudi pouzdanu kompletnu podršku pri preciznoj obradi naših proizvoda. Pomoću PRO-CENTER mogu se izvršiti sva horizontalna i vertikalna bušenja, kao i postavljanje okova za kompletnu obradu korpusa, vrata i fronta.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

 • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

 • Horizontalno bušenje

 • Brza zamena glava za bušenje već opremljenih burgijama i matricama

 • Jednostavno određivanje položaja zahvaljujući brzoj zameni unapred podešenih lenjira

 • Podešavanje dubine bušenja i dimenzija za predbušenje zahvaljujući revolverskim graničnicima

VAB0274_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Opremljena glava za bušenje je obeležena bojama i učvršćuje se pomoću stezne ručice bez alata.

VAB0268_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Dimenzije bušenja za položaje bušenja naših proizvoda su već podešene. Često korišćene dimenzije takođe mogu unapred da se podese.

VAB0271_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Lenjir sa graničnicima u boji postavlja se u nekoliko poteza bez upotrebe alata.

VAB0270_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kao jedina Blumova mašina za bušenje i postavljanje okova, PRO CENTAR vrši i horizontalno bušenje.

MINIPRESS PRO: višenamenski

MINIPRESS PRO odlikuje velika raznovrsnost. Vertikalno bušenje i utiskivanje okova može da se izvede precizno i komforno. Pneumatsko pomeranje, kao i postavljanje bez alata, čine posao sa MINIPRESS PRO veoma efikasnim.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

 • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

 • Brza zamena glava za bušenje već opremljenih burgijama i matricama

 • Jednostavno određivanje položaja zahvaljujući brzoj zameni unapred podešenih lenjira

 • Podešavanje dubine bušenja i dimenzija za predbušenje zahvaljujući revolverskim graničnicima

VAB0278_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Za svaku primenu, dubina bušenja može precizno da se fiksira pomoću revolverske obrtne ručke označene bojom. Nije više potrebno probno bušenje.

VAB0277_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Opremljena glava za bušenje takođe obeležena u više boja postavlja se i učvršćuje pomoću stezne ručke bez alata.

VAB0288_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Dimenzija bušenja se tačno može postaviti preko obrtnog vretena ili digitalnog prikaza.

VAB0289_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Opremanje bez alata štedi vreme. Graničnici u boji su unapred podešeni. Lenjiri se mogu fiksirati u nekoliko poteza.

MINIPRESS P: specijalista

Sa MINPRESS P odlučujete se za specijalistu. Kad se jednom podese, slike bušenja (mustre) koje se često ponavljaju ili sam okov, se vrlo brzo i lako ponovo upotrebe, odnosno postave sa MINIPRESS P.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

 • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

 • Podešavanje dimenzija bušenja preko obrtnog vretena

 • Pneumatsko potiskivanje

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Preko okretnog vretena, sa prednje strane se može komotno postaviti potrebna mera bušenja.

VAB0277_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Montaža bez alata: 9-vretenasta bušaća glava za bušenje reda rupa u 32 mm rasteru i 8-vretenasta bušaća glava za obradu fronta i korpusnih šina

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Multiobrtnom glavom za bušenje moguće je brzo i precizno podešavanje za bušenje otvora za okove za nameštaj i to bez upotrebe alata.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P omogućava jednostavnu i racionalnu upotrebu Blumovih okova za nameštaj.

MINIPRESS M: mobilni

Sa MINIPRESS M Blum nudi kompaktni pomagač za radove sa bušilicom i mašinama za okove. MINIPRESS M vam pouzdano pomaže u radionici ili direktno na licu mesta kod kupaca prilikom ručne obrade naših proizvoda.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

 • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

 • Ručno potiskivanje za bušenje i postavljanje

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomoću pomičnog zavrtnja može se tačno podesiti dubina bušenja.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Tačno postavljanje mera za bušenje se učvršćuje preko ručice za stezanje.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Precizna obrada: 9-vretenasta bušaća glava za bušenje reda rupa u 32 mm rasteru i 8-vretenasta bušaća za okov za front i korpusne šine

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Za precizno bušenje, ručica se ručno pokreće prema dole.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


VAB0428_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2