ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Bušilice i mašine za okove

Precizno bušenje i postavljanje okova

Naš široki spektar mašina za bušenje i postavljanje okova nudi vam prava rešenja za svakodnevnu upotrebnu situaciju. Zahvaljujući brzoj zameni delova i jednostavnom rukovanju osigurana je efikasna obrada svih Blumovih okova.

MINIPRESS top

Sa MINIPRESS top mašinom možete da izbušite sve vertikalne i horizontalne rupe. U kombinaciji sa EASYSTICK-om, tačni položaji bušenja se automatski izračunavaju, a lenjir kao i klizač bušilice se nezavisno prebacuju u pravilan položaj.

 Ostale informacije

MINIPRESS P: specijalista

Sa MINPRESS P odlučujete se za specijalistu. Kad se jednom podese, slike bušenja (mustre) koje se često ponavljaju ili sam okov, se vrlo brzo i lako ponovo upotrebe, odnosno postave sa MINIPRESS P.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

  • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

  • Podešavanje dimenzija bušenja preko obrtnog vretena

  • Pneumatsko potiskivanje

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Preko okretnog vretena, sa prednje strane se može komotno postaviti potrebna mera bušenja.

Ansicht_Bohrkopf_MINIPRESSP

Montaža bez alata: 9-vretenasta bušaća glava za bušenje reda rupa u 32 mm rasteru i 8-vretenasta bušaća glava za obradu fronta i korpusnih šina

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Multiobrtnom glavom za bušenje moguće je brzo i precizno podešavanje za bušenje otvora za okove za nameštaj i to bez upotrebe alata.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P omogućava jednostavnu i racionalnu upotrebu Blumovih okova za nameštaj.

MINIPRESS M: mobilni

Sa MINIPRESS M Blum nudi kompaktni pomagač za radove sa bušilicom i mašinama za okove. MINIPRESS M vam pouzdano pomaže u radionici ili direktno na licu mesta kod kupaca prilikom ručne obrade naših proizvoda.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Prednosti na prvi pogled

  • Vertikalno bušenje i postavljanje okova

  • Ručno potiskivanje za bušenje i postavljanje

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomoću pomičnog zavrtnja može se tačno podesiti dubina bušenja.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Tačno postavljanje mera za bušenje se učvršćuje preko ručice za stezanje.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Precizna obrada: 9-vretenasta bušaća glava za bušenje reda rupa u 32 mm rasteru i 8-vretenasta bušaća za okov za front i korpusne šine

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Za precizno bušenje, ručica se ručno pokreće prema dole.

ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1