TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO

Promišljeni detalji proizvoda

Osnova za mehaničku pomoć pri otvaranju je posebno prilagođena MOVENTO vođica. Sa različitim TIP-ON BLUMOTION jedinicama mogu da se realizuju različite nominalne dužine i rasponi težina. Sve ostale komponente mogu se koristiti univerzalno.

Korpusna šina

Klase opterećenja Nominalna dužina
40
270 - 600
270 - 600
60
450 - 750
450 - 750

Komplet jedinica i prihvatač

Nominalna dužina Raspon težine Jedinica Šifra boje
270-320 mm
≤ 10 kg> 10-20 kg
S0S1
BelaSvetlo siva
350-750 mm
≤ 20 kg15 - -40 kg35 - -60 kg
L1L3L5
Svetlo sivaPrašinasto sivaCrna

Pomoć za izbor TIP-ON BLUMOTION

Za optimalno funkcionisanje otvaranja i zatvaranja važno je koristiti preporučenu TIP-ON BLUMOTION jedinicu. Koristite naš konfigurator proizvoda za izbor odgovarajućeg okova.

Pokretanje konfiguratora proizvoda

Osim toga, ova brošura pruža korisne informacije kao pomoć za izbor jedinica:
DL Link FO-081

Sinhronizacija

Za optimalnu funkciju i povećanje oblasti aktiviranja preporučuje se primena sinhronizacije. Ovo se vrši pomoću osovine za sinhronizaciju.

Oblast aktiviranja sa i bez sinhronizacije.

Osovina za sinhronizaciju sa adapterom za sinhronizaciju za unutrašnju širinu ≥ 314 mm

Jednodelna sinhronizacija za skraćivanje na unutrašnju širinu od 265 - 313 mm

Možda vas takođe interesuje

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

MOVENTO

Rafinirano u sistemima vođica

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

MOVENTO

Rafinirano u sistemima vođica