TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO

Jednostavna obrada i montaža

Elementi na izvlačenje i fioke mogu na uobičajen način da se realizuju sa TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO. Dodatna obrada nije potrebna. Obrada i montaža je olakšana praktičnim šablonima.

Obrada, montaža i podešavanje

Standardni korpusi i fioke

TIP-ON BLUMOTION može da se realizuje sa standardnim korpusima i frontovima. Dodatna obrada nije potrebna.

Dostupne uobičajene pozicije za bušenje

Za TIP-ON BLUMOTION mogu da se koriste uobičajene pozicije za bušenje kao kod LEGRABOX.

Jednostavna montaža bez alata

TIP-ON BLUMOTION jedinica može da se montira bez alata, kao i sve druge komponente.

Precizno podešavanje proreza fronta

Pomoću šablona za podešavanje, prorez između frontova od 2,5 mm, kod MOVENTO može precizno i komforno da se podesi.

Sinhronizacija

Korišćenje sinhronizacije povećava oblast aktiviranja i poboljšava funkciju TIP-ON BLUMOTION. Za različite unutrašnje širine na raspolaganju se dve opcije za sinhronizaciju. Obe se mogu montirati u potpunosti bez alata.

Unutrašnja širina od 314 mm

Sa adapterom i osovinom za sinhronizaciju TIP-ON BLUMOTION jedinica će biti sinhronizovana na unutrašnju širinu od 314 mm.

Montaža bez alata

Simetrična osovina za sinhronizaciju se postavlja bez alata u TIP-ON BLUMOTION jedinicu.

Unutrašnja širina od 265 do 313 mm

Umesto osovine i adaptera za sinhronizaciju za male unutrašnje širine koristi se jednodelna sinhronizacija.

Video o montaži

TIP-O N BLUMOTION za LEGRABOX i MOVENTO sa šinom vođicom BLUMOTION S
Ovaj film pruža informacije o montaži pojedinačnih komponenti sistema TIP-ON BLUMOTION. Osim toga, pregledno je objašnjeno podešavanje po dubini posredstvom šablona za razrez fronta.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

MOVENTO

Rafinirano u sistemima vođica

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

MOVENTO

Rafinirano u sistemima vođica