TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Jednostavna obrada i montaža

Elementi na izvlačenje i fioke mogu da se realizuju na uobičajen način sa TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX. Dodatna obrada nije potrebna. Obrada i montaža je olakšana praktičnim šablonima.

Obrada i montaža

Standardni korpusi i fioke

TIP-ON BLUMOTION može da se realizuje sa standardnim korpusima i frontovima. Dodatna obrada nije potrebna.

Dostupne uobičajene pozicije za bušenje

Za TIP-ON BLUMOTION mogu da se koriste uobičajene pozicije za bušenje kao kod LEGRABOX.

Precizno podešavanje proreza fronta

Pomoću šablona za podešavanje, prorez između frontova od 2,5 mm kod LEGRABOX-a može precizno i komforno da se podesi.

Jednostavna montaža bez alata

TIP-ON BLUMOTION jedinica može da se montira bez alata, kao i sve druge komponente.

Sinhronizacija

Korišćenje sinhronizacije povećava oblast aktiviranja i poboljšava funkciju TIP-ON BLUMOTION. Za različite unutrašnje širine na raspolaganju se dve opcije za sinhronizaciju. Obe se mogu montirati u potpunosti bez alata.

Unutrašnja širina od ≥ 294 mm

Sa adapterom i osovinom za sinhronizaciju TIP-ON BLUMOTION jedinica će biti sinhronizovana na unutrašnju širinu od 294 mm.

Montaža bez alata

Simetrična osovina za sinhronizaciju se postavlja bez alata u TIP-ON BLUMOTION jedinicu.

Unutrašnja širina od 245 do 293 mm

Umesto osovine i adaptera za sinhronizaciju za male unutrašnje širine koristi se jednodelna sinhronizacija.

Video o montaži

TIP-O N BLUMOTION za LEGRABOX i MOVENTO sa šinom vođicom BLUMOTION S
Ovaj film pruža informacije o montaži pojedinačnih komponenti sistema TIP-ON BLUMOTION. Osim toga, pregledno je objašnjeno podešavanje po dubini posredstvom šablona za razrez fronta.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

LEGRABOX

Elegantni sistem kutija

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

LEGRABOX

Elegantni sistem kutija