TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Jednostavna obrada i montaža

Elementi na izvlačenje i fioke mogu da se realizuju na uobičajen način sa TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX. Dodatna obrada nije potrebna. Obrada i montaža je olakšana praktičnim šablonima.

Obrada i montaža

Standardni korpusi i fioke

TIP-ON BLUMOTION može da se realizuje sa standardnim korpusima i frontovima. Dodatna obrada nije potrebna.

Jednostavna montaža bez alata

TIP-ON BLUMOTION jedinica može da se montira bez alata, kao i sve druge komponente.

Dostupne uobičajene pozicije za bušenje

Za TIP-ON BLUMOTION mogu da se koriste uobičajene pozicije za bušenje kao kod LEGRABOX.

Precizno podešavanje proreza fronta

Pomoću šablona za podešavanje, prorez između frontova od 2,5 mm kod LEGRABOX-a može precizno i komforno da se podesi.

Sinhronizacija

Korišćenje sinhronizacije povećava oblast aktiviranja i poboljšava funkciju TIP-ON BLUMOTION. Za različite unutrašnje širine na raspolaganju se dve opcije za sinhronizaciju. Obe se mogu montirati u potpunosti bez alata.

Unutrašnja širina od ≥ 294 mm

Sa adapterom i osovinom za sinhronizaciju TIP-ON BLUMOTION jedinica će biti sinhronizovana na unutrašnju širinu od 294 mm.

Montaža bez alata

Simetrična osovina za sinhronizaciju se postavlja bez alata u TIP-ON BLUMOTION jedinicu.

Unutrašnja širina od 245 do 293 mm

Umesto osovine i adaptera za sinhronizaciju za male unutrašnje širine koristi se jednodelna sinhronizacija.

Video o montaži

TIP-O N BLUMOTION za LEGRABOX i MOVENTO sa šinom vođicom BLUMOTION S

Ovaj film pruža informacije o montaži pojedinačnih komponenti sistema TIP-ON BLUMOTION. Osim toga, pregledno je objašnjeno podešavanje po dubini posredstvom šablona za razrez fronta.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju
 Otvori katalog

TOB0121_MO_FOT_FO_BAU_SALL_AMC_V1