TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Preuzimanja i video snimci

Preuzimanja

Video snimci

4 za više - razgovor o arhitekturi sa dipl. ing. Barbare Erath-Hutle iz Austrije (AT)

U ovom videu, dizajner enterijera dipl. ing. Barbara Erath-Hutle govori o tome kako nastaju jedinstvene kuhinje sa 4 Blumeve tehnologije kretanja.

4 za više - razgovor o stolariji sa Daniel Brutscher-om i Rudi Ohlinger-om iz Nemačke (DE)

U ovom videu, Daniel Brutscher i Rudi Ohlinger iz Vangena (Nemačka) govore o tome zašto tehnologija kretanja igra posebno važnu ulogu u realizaciji mnogih mogućnosti dizajna. Da sve bude iz istog izvora, za obojicu je veoma važno pri izboru okova za nameštaj.

4 za više - razgovor o stolariji sa Daniel Flatz-om iz Austrije (AT)

U ovom videu Daniel Flatz iz kompanije Flatz Ferdinand Tischlerei GmbH iz grada Hörbranz (AT) govori o tome kako on svojim kupcima nudi potpun pregled tehnologija kretanja u svom izložbenom salonu.

4 za više - razgovor o stolariji sa Raphael König-om iz Nemačke (DE)

U ovom videu vrhunski stolar Raphael König govori o tome kako kombinuje različite Blumove tehnologije kretanja - u zavisnosti od namene i ugradne situacije.

BLUMOTION S

Prikazuje prednosti BLUMOTION S, tri različite tehnologije kretanja mogu biti realizovane samo sa jednom šinom.

BLUMOTION S - tehnika

Prikazuje prilagođavanje tehnologije kretanja podešenom hodu prigušenja a time i inteligenciju proizvoda BLUMOTION S.

Kratki film o TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Ovaj kratki film prikazuje funkciju TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX.

Kratki film o TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX elementu na izvlačenje ispod sudopere

Ovaj kratki film prikazuje funkciju elementa na izvlačenje ispod sudopere TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX oblikovanog u obliku slova U.

TIP-O N BLUMOTION za LEGRABOX i MOVENTO sa šinom vođicom BLUMOTION S

Ovaj film pruža informacije o montaži pojedinačnih komponenti sistema TIP-ON BLUMOTION. Osim toga, pregledno je objašnjeno podešavanje po dubini posredstvom šablona za razrez fronta.

TIP-ON BLUMOTION

Ovaj kratak film pokazuje tehnologiju kretanja TIP-ON BLUMOTION. Predstavljene su teme koje se bave rešenjima bez ručki, manjeg razreza fronta, kvaliteta kretanja i fascinantnoj tehnici.

TOB0002_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1