AVENTOS HK top

Integrisane funkcije olakšavaju montažu i podešavanje

Položaj okova kod AVENTOS HK top je identičan za svaku namenu i visinu korpusa. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu fronta, front koji se preklapa nagore se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja.

Jednostavna montaža i podešavanje

Nema isturenih delova

Zahvaljujući zatvorenoj poluzi, delovi ne vire izvan korpusa. To znatno olakšava unutrašnji transport.

Integrisano sigurnosno rešenje

Integrisano sigurnosno rešenje sprečava nenamerno otvaranje podizne poluge.

CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo – time se odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam.

Kontinualno podešavanje snage

Čak i sa montiranom pokrivnom kapicom, lako možete namestiti opružni mehanizam s prednje strane. Tako se preklopni front drži u svakom položaju.

3-dimenzionalno podešavanje

Podešavanje se izvodi pomoću Torx zavrtnjeva – komforno, brzo i sa malim habanjem.

Integrisani graničnik ugla otvaranja

Graničnik ugla otvaranja je već integrisan i može se kontinuirano podešavati.

Video o montaži

AVENTOS HK top
Ovaj video prikazuje montažu dva različita tipa opružnog mehanizma, pričvršćivanje fronta, montažu pokrivnih kapica, podešavanje opružnog mehanizma, izgled fuga i graničnik ugla otvaranja.
AVENTOS HK top - graničnik ugla otvaranja
Ovaj video prikazuje podešavanje integrisanog graničnika ugla otvaranja kod AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa zavrtnjima za ivericu
Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa zavrtnjima za ivericu uključujući pronalaženje položaja za AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima
Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima za AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - sigurnosno rešenje
Ovaj video prikazuje otvaranje podiznih poluga sa sigurnosnim rešenjem kod AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - podešavanje opružnog mehanizma
Ovaj video prikazuje podešavanje opružnog mehanizma kod AVENTOS HK top. Ako je opružni mehanizam podešen prema težini fronta, preklopni front se zaustavlja u svakom položaju.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 

Možda vas takođe interesuje

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Preklopni frontovi se otvaraju laganim dodirom i lako zatvaraju

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Preklopni frontovi se otvaraju laganim dodirom i lako zatvaraju