AVENTOS HK top - front koji se preklapa nagore

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video snimci

AVENTOS HK top

Ovaj video prikazuje montažu dva različita tipa opružnog mehanizma, pričvršćivanje fronta, montažu pokrivnih kapica, podešavanje opružnog mehanizma, izgled fuga i graničnik ugla otvaranja.

AVENTOS HK top - graničnik ugla otvaranja

Ovaj video prikazuje podešavanje integrisanog graničnika ugla otvaranja kod AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima

Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima za AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa zavrtnjima za ivericu

Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa zavrtnjima za ivericu uključujući pronalaženje položaja za AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - podešavanje opružnog mehanizma

Ovaj video prikazuje podešavanje opružnog mehanizma kod AVENTOS HK top. Ako je opružni mehanizam podešen prema težini fronta, preklopni front se zaustavlja u svakom položaju.

AVENTOS HK top - sigurnosno rešenje

Ovaj video prikazuje otvaranje podiznih poluga sa sigurnosnim rešenjem kod AVENTOS HK top.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Ovaj video prikazuje pojedinačne montažne korake, puštanje u rad uklj. otkrivanje grešaka, sinhronizaciju i sprečavanje sudara kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - kolizija

Ovaj video prikazuje kako SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbegava koliziju frontova kod dva korpusa montiranih na jednom uglu.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice (kratka verzija)

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top u kratkoj verziji.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - pokrivne kapice

Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad

Ovaj video prikazuje puštanje u rad pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad sa otkrivanjem grešaka

Ovaj video prikazuje puštanje u rad SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top uključujući otkrivanje grešaka.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - sinhronizacija

Ovaj video prikazuje sinhronizaciju dve pogonske jedinice kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. za spajanje prolaznog fronta preko nekoliko korpusa zajedno.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1