AVENTOS HK top - front koji se preklapa nagore

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video snimci

AVENTOS HK top

Ovaj video prikazuje montažu dva različita tipa opružnog mehanizma, pričvršćivanje fronta, montažu pokrivnih kapica, podešavanje opružnog mehanizma, izgled fuga i graničnik ugla otvaranja.

AVENTOS HK top - graničnik ugla otvaranja

Ovaj video prikazuje podešavanje integrisanog graničnika ugla otvaranja kod AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima

Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima za AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - opružni mehanizam sa zavrtnjima za ivericu

Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa zavrtnjima za ivericu uključujući pronalaženje položaja za AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - podešavanje opružnog mehanizma

Ovaj video prikazuje podešavanje opružnog mehanizma kod AVENTOS HK top. Ako je opružni mehanizam podešen prema težini fronta, preklopni front se zaustavlja u svakom položaju.

AVENTOS HK top - sigurnosno rešenje

Ovaj video prikazuje otvaranje podiznih poluga sa sigurnosnim rešenjem kod AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Ovaj video prikazuje pojedinačne montažne korake, puštanje u rad uklj. otkrivanje grešaka, sinhronizaciju i sprečavanje sudara kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - kolizija

Ovaj video prikazuje kako SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbegava koliziju frontova kod dva korpusa montiranih na jednom uglu.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice (kratka verzija)

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top u kratkoj verziji.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - pokrivne kapice

Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad

Ovaj video prikazuje puštanje u rad pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad sa otkrivanjem grešaka

Ovaj video prikazuje puštanje u rad SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top uključujući otkrivanje grešaka.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - sinhronizacija

Ovaj video prikazuje sinhronizaciju dve pogonske jedinice kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. za spajanje prolaznog fronta preko nekoliko korpusa zajedno.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1