AVENTOS HF - front koji se dvodelno preklapa nagore

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video o montaži

AVENTOS HF

Ovaj film pokazuje jednostavnu montažu i podešavanje okova za frontove AVENTOS HF.

AVENTOS HF mogućnosti podešavanja

U ovoj sekvenci prikazane su mogućnosti podešavanja visine, stranice i dubine fronta.

AVENTOS HF posuđe u gornjem elementu

Ovaj virtuelni film prikazuje smeštanje posuđa i čaša u gornji element sa jednim AVENTOS poklopcem za preklapanje nagore. Neograničeni prilaz i prigušeni pokreti zatvaranja mogu dobro da se prepoznaju. (DYNAMIC SPACE, AVENTOS, zona čuvanja)

AVENTOS HF short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.

SERVO-DRIVE for AVENTOS HF short film

This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOS HF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Blum_KLA0421_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1