AVENTOS HF

Montaža praktično bez alata

Montaža je zahvaljujući proverenoj CLIP tehnici praktično bez alata. Podešavanja se brzo obavljaju zahvaljujući jednostavnom zahvatu. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu i veličinu fronta, front koji se dvodelno preklapa nagore se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja. Zbog lakšeg transporta, istureni elementi se mogu skinuti.

Komforna montaža i podešavanje

Blum_KLA0468_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Nema isturenih delova

Teleskopska poluga koja se skida – prednost pri izradi nameštaja i montaži.

Blum_KLA0027_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo - time se odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam.

Blum_KLA0029_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Kontinualno podešavanje snage

Precizno podešavanje opružnog mehanizma na težinu fronta se vrši samo akumulatorskim odvijačem. Tako se front drži u svakom položaju.

Blum_KLA0032_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V2
3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno 3-dimenzionalno podešavanje.

Uputstva za montažu

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

Blum_KLA0022_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1