Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Komforna obrada i jednostavna montaža

Činije, unutrašnje pregrade i poprečne i uzdužne pregrade mogu odmah da se ugrade.

Individualno podešavanje poprečnih i uzdužnih pregrada

Fleksibilne poprečne i uzdužne pregrade mogu sasvim lako da se podese prema veličini stvari koje se smeštaju u fioke.

Lako rukovanje

Činije i unutrašnje pregrade mogu individualno da se pozicioniraju bez alata.

Skraćivanje, povezivanje i korišćenje poprečnih pregrada

Poprečna pregrada može lako da se skrati na odgovarajuću širinu i prema stvarima da se poveća odgovarajućim brojem poprečnih pregrada.

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1