ORGA-LINE

Komforna obrada i jednostavna montaža

Činije, unutrašnje pregrade i poprečne i uzdužne pregrade mogu odmah da se ugrade.

Individualno podešavanje poprečnih i uzdužnih pregrada

Fleksibilne poprečne i uzdužne pregrade mogu sasvim lako da se podese prema veličini stvari koje se smeštaju u fioke.

Lako rukovanje

Činije i unutrašnje pregrade mogu individualno da se pozicioniraju bez alata.

Skraćivanje, povezivanje i korišćenje poprečnih pregrada

Poprečna pregrada može lako da se skrati na odgovarajuću širinu i prema stvarima da se poveća odgovarajućim brojem poprečnih pregrada.

Korak 1: Skraćivanje

Korak 2: Povezivanje

Korak 3: Postavljanje

Možda vas takođe interesuje

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.