Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Preuzimanja

Folder

Video o montaži

Blum plate holder short film

This product snippet shows the Blum plate holder in application within the high fronted pull-out. Example of plate size adjustment and storage in the high fronted pull-out in Non-consumables.

ORGA LINE držač začina

Ovaj kratki film prikazuje primenu ORGA-LINE držača začina u elementu sa frontalnim izvlačenjem u zoni pripreme/kuvanja.

ORGA LINE kuhinjski pomagači

Ovim filmom ponovo se tematizuju Blumovi ORGA-LINE kuhinjski pomagači. Upečatljivo se prikazuje kako držač noževa, držač tanjira, držač začina i oba rezača folije mogu da olakšaju život u kuhinji.

ORGA LINE za flaše, daske za sečenje i činije za rad sa kombinovanim elementom na izvlačenje

Ovaj virtuelni film prikazuje uspravno smeštanje daski za seckanje zahvaljujući međuzidu. Demonstrira se ORGA-LINE korito za flaše sa podesivim poprečnim pregradama. U elementu na izvlačenje širine 900 mm ostaje dovoljno mesta za kuhinjske činije. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE aluminium foil dispenser short film

This product snippet shows the ORGA-LINE aluminium foil dispenser in use. The use of aluminium foil is shown in Preparation.

ORGA-LINE bottle solution short film

This product snippet shows the ORGA-LINE bottle solution with bottle rack. Example of storage of tall bottles and cutting boards in the high fronted pull-out in Preparation/Cooking.

ORGA-LINE cutlery insert short film

This product snippet shows the ORGA-LINE cutlery insert and its flexibility owing to the removable stainless-steel tray in the drawer in Non-consumables.

ORGA-LINE film dispenser short film

This product snippet shows the ORGA-LINE film dispenser in use. The use of cling film is shown in Preparation.

ORGA-LINE knife holder short film

This product snippet shows the ORGA-LINE knife holder for the safe storage of knives within a drawer. Stored with other kitchen utensils in Preparation.

ORGA-LINE poprečne i uzdužne pregrade u elementu sa frontalnim izvlačenjem

Ovaj kratki film prikazuje fleksibilnost ORGA-LINE poprečne i uzdužne pregrade u elementu sa frontalnim izvlačenjem, u različitim varijantama boje, u zoni zaliha.

ORGA-LINE za dodatke za pečenje

Ovaj virtuelni film prikazuje mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada ORGA-LINE seta. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za električne uređaje

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za električne uređaje u elementu na izvlačenje. Demonstrira se fleksibilni raspored uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za električne uređaje u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje pregledni smeštaj električnih uređaja u elementu na izvlačenje u ugaonom rešenju SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilni raspored poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za element na izvlačenje ispod sudopere (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje element na izvlačenje isečen u u-obliku na Blumovom elementu ispod sudopere. ORGA-LINE unutrašnja podela obezbeđuje sigurno odlaganje malih flašica sa sredstvom za pranje i pregledni smeštaj ostalih potrepština za pranje sudova. (DYNAMIC SPACE, zona pranja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za flaše i daske za seckanje

Ovaj virtuelni film prikazuje uspravno smeštanje daski za seckanje zahvaljujući međuzidu. Demonstrira se ORGA-LINE korito za flaše sa podesivim poprečnim pregradama. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za kuhinjski pribor u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za pribor za kuvanje u jednoj fioci u elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za kuhinjski pribor/nož u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje sistem za unutrašnju podelu ORGA-LINE za pribor za kuvanje i držač noževa u jednoj fioci u elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za lonce i poklopce

Ovaj virtuelni film prikazuje pregledni smeštaj lonaca i poklopaca zahvaljujući fleksibilno podesivim poprečnim i uzdužnim pregradama. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za lonce, poklopce i pribor za kuvanje

Ovaj virtuelni film prikazuje mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada i praktični smeštaj lonaca, poklopaca kao i pribora za kuvanje. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za otvorene zalihe

Ovaj film prikazuje mogućnost fleksibilnog podešavanja uzdužne i poprečne pregrade. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za otvorene zalihe i začine sa kombinovanim elementom na izvlačenje

Ovaj film prikazuje funkciju držača začina kao i mogućnost fleksibilnog podešavanja uzdužne i poprečne pregrade. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za otvorene zalihe i začine u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada ORGA-LINE seta kao i funkciju držača začina. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za otvorene zalihe u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za otvorene zalihe u jednom elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za plastične posude (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za plastične činije u elementu na izvlačenje. Demonstrira se fleksibilni raspored uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za plastične posude (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za plastične činije u elementu na izvlačenje. Demonstrira se fleksibilni raspored uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za plastične posude u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za plastične posude u jednom elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilna mogućnost podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, kuhinjski pomagači, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za plehove i kalupe za pečenje

Ovaj virtuelni film prikazuje kako sa pregradnim zidovima mogu da se praktično smeste plehovi i kalupi za pečenje u elementu na izvlačenje. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za potrepštine za doručak

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za potrepštine za doručak u jednom elementu na izvlačenje. Demonstrira se fleksibilna mogućnost podešavanja uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona zaliha, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za potrepštine za pranje sudova (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje unutrašnju fioku na Blumovom elementu ispod sudopere. ORGA-LINE unutrašnja podela obezbeđuje pregledni smeštaj sitnih potrepština za pranje sudova, kesa za đubre itd. Demonstrira se mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona pranja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za potrepštine za pranje sudova (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje unutrašnju fioku na Blumovom elementu ispod sudopere. ORGA-LINE unutrašnja podela obezbeđuje pregledni smeštaj sitnih potrepština za pranje sudova, kesa za đubre itd. Demonstrira se mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona pranja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za jelo (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za pribor za jelo u fioci. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za jelo (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za pribor za jelo u fioci. Demonstrira se mogućnost podešavanja fleksibilnih poprečnih pregrada kao i pojedinačno vađenje činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za jelo i sitne delove

Ovaj virtuelni film pokazuje ORGA-LINE unutrašnju podelu za pribor za jelo i sitne delove u jednoj fioci. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za jelo i sitne delove u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje pregledni smeštaj pribora za jelo i sitnih delova u fioci u ugaonom rešenju SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za jelo u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za pribor za jelo u jednoj fioci u elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za kuvanje

Ovaj virtuelni film prikazuje mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečne pregrade kao i fleksibilni raspored činija iz ORGA-LINE seta za pribor za kuvanje. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus

ORGA-LINE za pribor za kuvanje

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za pribor za kuvanje u fioci. Demonstrira se fleksibilni raspored činija i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za kuvanje i noževe

Ovaj virtuelni film pokazuje ORGA-LINE unutrašnju podelu za pribor za kuvanje i noževe. Demonstrira se sistem za unutrašnju podelu kao i funkcija držača noževa. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za pribor za pečenje

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE pribor za pečenje i demonstrira mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečne pregrade. (DYNAMIC SPACE, zona kuvanje/pečenje, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za razdvajanje sekundarnih sirovina (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje element za otpatke na izvlačenje u Blumovom elementu ispod sudopere. ORGA-LINE unutrašnja podela obezbeđuje sigurno odlaganje flaša sa sredstvom za pranje i pregledni smeštaj pribora za čišćenje. Demonstrira se mogućnost fleksibilnog podešavanja poprečnih i uzdužnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona pranja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za različite činije u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE set za činije sa fleksibilnim poprečnim i uzdužnim pregradama u elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za sitne delove (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za sitne delove u fioci. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za sitne delove (širina korpusa 900 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za sitne delove u fioci. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za sitne delove u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za sitne delove u jednoj fioci u elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilni raspored činija. (DYNAMIC SPACE, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za tanjire

Ovaj virtuelni film prikazuje Blumov držač tanjira za sigurno čuvanje tanjira u elementu na izvlačenje. Demonstrira se mogućnost stepenastog podešavanja i mogućnost smeštaja do 12 tanjira. (DYNAMIC SPACE, kuhinjski pomagači, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za tanjire u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje Blumov držač tanjira za sigurno čuvanje tanjira u elementu na izvlačenje ugaonog rešenja SPACE CORNER. Demonstrira se mogućnost stepenastog podešavanja i mogućnost smeštaja do 12 tanjira. (DYNAMIC SPACE, kuhinjski pomagači, zona čuvanja, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za zalihe u donjem elementu (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za zalihe u jednom elementu na izvlačenje. Demonstrira se fleksibilna mogućnost podešavanja uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona zaliha, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za zalihe u SPACE CORNER

Zahvaljujući fleksibilnim ORGA-LINE uzdužnim i poprečnim pregradama sve zalihe sigurno stoje u elementima na izvlačenje. I otvorena pakovanja ne mogu da padnu. U ormanu za zalihe SPACE TOWER ima mnogo mesta za zalihe i zahvaljujući pojedinačnom izvlačenju elemenata svaka smeštena stvar je lako i brzo pri ruci. (DYNAMIC SPACE, zona zaliha, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za zalihe u SPACE CORNER-u

Ovaj virtuelni film prikazuje ORGA-LINE za zalihe u jednom elementu na izvlačenje za ugaono rešenje SPACE CORNER. Demonstrira se fleksibilna mogućnost podešavanja uzdužnih i poprečnih pregrada. (DYNAMIC SPACE, zona zaliha, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE za začine

Ovaj film prikazuje funkciju ORGA-LINE držača začina kao i mogućnost fleksibilnog podešavanja uzdužne i poprečne pregrade. (DYNAMIC SPACE, zona pripreme, TANDEMBOX plus)

Razdvajanje sekundarnih sirovina (širina korpusa 600 mm)

Ovaj virtuelni film prikazuje praktično razdvajanje sekundarnih sirovina u elementu na izvlačenje sa dobrim prilazom. (DYNAMIC SPACE, zona pranja, TANDEMBOX plus)

SERVO-DRIVE "It`s so easy ..."

U ovom filmu se predstavlja naša pomoć za otvaranje SERVO-DRIVE: Tom kuva u kuhinji svojih roditelja opremljenom sa SERVO-DRIVE-om. Fasciniran je i uživa u tome... a zdušno mu pomaže i njegov pas.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1