Preuzimanja

TANDEMBOX antaro, BLUMOTION element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom, visina C (potreban prostor 192 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20052
PDF | 438 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom, visina D (potreban prostor 224 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20060
PDF | 439 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION fioke, visina K (potreban prostor 130,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20048
PDF | 395 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION fioke, visina M (potreban prostor 98,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20044
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION fioke, visina N (potreban prostor 82,5 mm), klasa opterećenja 30 kg - ID20042
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom, visina C (potreban prostor 192 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20054
PDF | 436 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom, visina D (potreban prostor 224 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20062
PDF | 437 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION unutrašnje fioke, visina K (potreban prostor 136,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20050
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION unutrašnje fioke, visina M (potreban prostor 106 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20046
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom, visina C (potreban prostor 195 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20237
PDF | 439 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom, visina D (potreban prostor 227 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20241
PDF | 440 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION fioke, visina K (potreban prostor 133,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20235
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION fioke, visina M (potreban prostor 101,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20233
PDF | 397 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION fioke, visina N (potreban prostor 85,5 mm), klasa opterećenja 30 kg - ID20232
PDF | 396 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom, visina C (potreban prostor 195 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20238
PDF | 437 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom, visina D (potreban prostor 227 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20242
PDF | 436 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION unutrašnje fioke, visina K (potreban prostor 141,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20236
PDF | 398 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION unutrašnje fioke, visina M (potreban prostor 109 mm), klasa opterećenja 30/65 kg - ID20234
PDF | 397 KB | 04-25-2023

Video o montaži

TANDEMBOX antaro
U ovom filmu o montaži prikazani su potrebni koraci za montažu TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro podešavanje visine
Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje visine kod TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro montaža unutrašnjeg izvlačenja
U ovom filmu je prikazana montaža prednjeg dela unutrašnjeg elementa na izvlačenje TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro montaža uložnog elementa
U ovom filmu je prikazana montaža umetnog elementa kod korišćenja TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro demontaža unutrašnjeg izvlačenja
U ovom filmu je prikazana demontaža prednjeg dela unutrašnjeg elementa na izvlačenje TANDEMBOX antaro.
TANDMEBOX antaro demontaža fronta
U ovom filmu je prikazana demontaža fronta kod korišćenja TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro bočno podešavanje
Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje stranica kod TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro podešavanje nagiba
Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje nagiba kod TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro frontalni element na izvlačenje
U ovom filmu je prikazana montaža elementa sa frontalnim izvlačenjem kod korišćenja TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro demontaža uložnog elementa
U ovom filmu je prikazana demontaža uložnog elementa kod TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro demontaža pregrade
U ovom filmu je prikazana demontaža pregrade kod korišćenja TANDEMBOX antaro.
Kratki film o uzanom ormanu SPACE TWIN
Ovaj kratki film prikazuje funkciju kao i implementaciju SPACE TWIN-a na primeru LEGRABOX-a u ugljeno crnoj mat boji.
SERVO-DRIVE for TANDEMBOX antaro short film
This short film demonstrates the function of SERVO-DRIVE for TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro short film
This product snippet shows the function, different drawer side heights, colours, design variants and cover cap variants of TANDEMBOX antaro.
TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro short film
This short film demonstrates the function of TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro.
BOXFIX plus – montaža kutije pomoću tehnologije zakivanja
Ovaj video prikazuje primer pojedinačnih koraka montaže sistema kutija pomoću BOXFIX plus. Pri tome je sistem kutija je pričvršćen ekserima.