TANDEMBOX antaro

Jednostavna montaža bez alata

Montaža TANDEMBOX antaro je brza, jednostavna i bez alata zahvaljujući proverenoj INSERTA tehnici. Osnova je proverena TANDEMBOX korpusna šina. Ovo je prednost u obradi jer dimenzije za krojenje i bušenje ostaju iste i uobičajena pomoćna sredstva podupiru uspešnu obradu.

Montaža, podešavanje i demontaža

Ograda i front mogu da se povežu bez alata zahvaljujući dokazanoj INSERTA tehnici.

Jednim potezom može da se zakači pregradna šipka na zadnjoj strani.

Jednostavno podešavanje nagiba direktno na glavi šine obezbeđuje optimalnu usaglašenost izgleda fuge.

Video snimci o montaži

TANDEMBOX antaro

U ovom filmu o montaži prikazani su potrebni koraci za montažu TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro bočno podešavanje

Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje stranica kod TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontaža pregrade

U ovom filmu je prikazana demontaža pregrade kod korišćenja TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontaža uložnog elementa

U ovom filmu je prikazana demontaža uložnog elementa kod TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontaža unutrašnjeg izvlačenja

U ovom filmu je prikazana demontaža prednjeg dela unutrašnjeg elementa na izvlačenje TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro frontalni element na izvlačenje

U ovom filmu je prikazana montaža elementa sa frontalnim izvlačenjem kod korišćenja TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro montaža uložnog elementa

U ovom filmu je prikazana montaža umetnog elementa kod korišćenja TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro montaža unutrašnjeg izvlačenja

U ovom filmu je prikazana montaža prednjeg dela unutrašnjeg elementa na izvlačenje TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro podešavanje nagiba

Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje nagiba kod TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro podešavanje visine

Ovaj film pregledno objašnjava kako funkcioniše podešavanje visine kod TANDEMBOX antaro.

TANDMEBOX antaro demontaža fronta

U ovom filmu je prikazana demontaža fronta kod korišćenja TANDEMBOX antaro.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

BOX1575_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1