LEGRABOX

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video o montaži

Kratki film o uzanom ormanu SPACE TWIN

Ovaj kratki film prikazuje funkciju kao i implementaciju SPACE TWIN-a sa LEGRABOX, TANDEMBOX antaro i MOVENTO.

LEGRABOX

Ovaj film predstavlja sistem kutija LEGRABOX. Predstavljaju se teme dizajn i kvalitet kretanja.

LEGRABOX

Ovaj film informiše o montaži fronta, kačenju elementa na izvlačenje i mogućnostima 3-dimenzionalnog podešavanja fronta.

LEGRABOX bočna stabilizacija

U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za LEGRABOX

LEGRABOX free

Prikazuje montažu i mogućnosti podešavanja za LEGRABOX free

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa poprečnom pregradom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa poprečnom pregradom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa uložnim elementom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa umetnim elementom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


LBX0345_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1