LEGRABOX

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Preuzimanja

Tenderski oglasi

Video o montaži

BLUMOTION S

Prikazuje prednosti BLUMOTION S, tri različite tehnologije kretanja mogu biti realizovane samo sa jednom šinom.

BLUMOTION S - tehnika

Prikazuje prilagođavanje tehnologije kretanja podešenom hodu prigušenja a time i inteligenciju proizvoda BLUMOTION S.

Kratki film o LEGRABOX free

Ovaj kratki film prikazuje funkciju, različite boje okvira i varijante dizajna kod LEGRABOX free.

Kratki film o LEGRABOX SPACE TOWER-u

Ovaj kratki film kompaktno predstavlja prednosti SPACE TOWER u LEGRABOX varijanti. Pojedinačno otvaranje elemenata na izvlačenje, dobra preglednost odozgo, lako premeštanje prema gore i komforna tehnologija kretanja sa BLUMOTION.

Kratki film o LEGRABOX-u

Ovaj kratki film prikazuje funkciju, različite visine okvira, varijante boje i pokrivnih kapica kod LEGRABOX-a.

Kratki film o SERVO-DRIVE za LEGRABOX

Ovaj kratki film prikazuje funkciju SERVO-DRIVE za LEGRABOX.

Kratki film o TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Ovaj kratki film prikazuje funkciju TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX.

Kratki film o TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX elementu na izvlačenje ispod sudopere

Ovaj kratki film prikazuje funkciju elementa na izvlačenje ispod sudopere TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX oblikovanog u obliku slova U.

Kratki film o TIP-ON za LEGRABOX

Ovaj kratki film prikazuje funkciju TIP-ON za LEGRABOX.

Kratki film o uzanom ormanu SPACE TWIN

Ovaj kratki film prikazuje funkciju kao i implementaciju SPACE TWIN-a sa LEGRABOX, TANDEMBOX antaro i MOVENTO.

LEGRABOX

Ovaj film predstavlja sistem kutija LEGRABOX. Predstavljaju se teme dizajn i kvalitet kretanja.

LEGRABOX

Ovaj film informiše o montaži fronta, kačenju elementa na izvlačenje i mogućnostima 3-dimenzionalnog podešavanja fronta.

LEGRABOX bočna stabilizacija

U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za LEGRABOX

LEGRABOX element na izvlačenje ispod sudopere, kratki film

Ovaj kratki film prikazuje funkciju elementa na izvlačenje ispod sudopere sa LEGRABOX-om oblikovanog u obliku slova U.

LEGRABOX free

Prikazuje montažu i mogućnosti podešavanja za LEGRABOX free

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa poprečnom pregradom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa poprečnom pregradom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa uložnim elementom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa umetnim elementom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

LBX0345_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1