LEGRABOX

Komforna obrada i jednostavna montaža

Naš LEGRABOX dizajn sistema kutija je jednostavan za obradu. Ovo vam daje prednost prilikom montaže, podešavanja i demontaže.

Montaža, podešavanje i demontaža

Brza, sigurna montaža fronta

Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje.

Mogućnost 3-dimenzionalnog podešavanja

Za lep izgled fuga brine se precizno podešavanje po visini, bočno i prema nagibu.

Laka demontaža fronta

Veoma široke frontove može i samo jedna osoba lako da demontira zahvaljujući položaju držača.

Individualno oblikovanje

Fleksibilnost za vaše ideje do realizacije, sa mogućnošču individualnog oblikovanja i jednostavne montaže LEGRABOX free uložnih elemenata.

Jednostavna montaža

Okviri bez dekora i dekorativni element međusobno se spajaju jednim klikom.

Video snimci o montaži

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa poprečnom pregradom
Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa poprečnom pregradom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.
LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa uložnim elementom
Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa umetnim elementom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.
LEGRABOX free
Prikazuje montažu i mogućnosti podešavanja za LEGRABOX free
LEGRABOX
Ovaj film informiše o montaži fronta, kačenju elementa na izvlačenje i mogućnostima 3-dimenzionalnog podešavanja fronta.
LEGRABOX bočna stabilizacija
U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za LEGRABOX
Izvršenje na licu mesta
Okvir (iznutra) se može povezati sa dekorativnim elementom (spolja) jednim klikom.
Završetak na licu mesta sa izolacionim komadom
Okvir (iznutra) se može povezati sa dekorativnim elementom (spolja) jednim klikom.
BOXFIX plus – montaža kutije pomoću tehnologije zakivanja
Ovaj video prikazuje primer pojedinačnih koraka montaže sistema kutija pomoću BOXFIX plus. Pri tome je sistem kutija je pričvršćen ekserima.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 

Možda vas takođe interesuje

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

CAD/CAM interfejs

Podaci o korpusima i okovima se glatko prenose

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

CAD/CAM interfejs

Podaci o korpusima i okovima se glatko prenose