LEGRABOX

Komforna obrada i jednostavna montaža

U pogledu rukovanja LEGRABOX se odlikuje lakoćom korišćenja. Prilikom montaže, podešavanja i demontaže donosi mnoge pogodnosti.

Montaža, podešavanje i demontaža

Brza, sigurna montaža fronta

Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje.

Mogućnost 3-dimenzionalnog podešavanja

Za lep izgled fuga brine se precizno podešavanje po visini, bočno i prema nagibu.

Laka demontaža fronta

Veoma široke frontove može i samo jedna osoba lako da demontira zahvaljujući položaju držača.

Uputstva za montažu

Video o montaži

LEGRABOX

Ovaj film informiše o montaži fronta, kačenju elementa na izvlačenje i mogućnostima 3-dimenzionalnog podešavanja fronta.

LEGRABOX bočna stabilizacija

U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za LEGRABOX

LEGRABOX free

Prikazuje montažu i mogućnosti podešavanja za LEGRABOX free

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa poprečnom pregradom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa poprečnom pregradom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa uložnim elementom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa umetnim elementom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

VAB0464_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1