LEGRABOX

Komforna obrada i jednostavna montaža

Naš LEGRABOX dizajn sistema kutija je jednostavan za obradu. Ovo vam daje prednost prilikom montaže, podešavanja i demontaže.

Montaža, podešavanje i demontaža

Brza, sigurna montaža fronta

Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje.

Mogućnost 3-dimenzionalnog podešavanja

Za lep izgled fuga brine se precizno podešavanje po visini, bočno i prema nagibu.

Laka demontaža fronta

Veoma široke frontove može i samo jedna osoba lako da demontira zahvaljujući položaju držača.

Izvršenje na licu mesta

Sada takođe imate mogućnost da kompletirate LEGRABOX u svojoj radionici ili direktno na lokaciji kupca. Tako u jednu ruku imate koristi od malih minimalnih količina narudžbine. Sa druge strane, imate više slobode u oblikovanju, jer se okviri mogu proizvoljno zajedno kombinovati do montaže.

Individualno oblikovanje

Fleksibilnost za vaše ideje do realizacije, sa mogućnošču individualnog oblikovanja i jednostavne montaže LEGRABOX free uložnih elemenata.

Uputstva za montažu

Video snimci o montaži

Izvršenje na licu mesta

Okvir (iznutra) se može povezati sa dekorativnim elementom (spolja) jednim klikom.

LEGRABOX

Ovaj film informiše o montaži fronta, kačenju elementa na izvlačenje i mogućnostima 3-dimenzionalnog podešavanja fronta.

LEGRABOX bočna stabilizacija

U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za LEGRABOX

LEGRABOX free

Prikazuje montažu i mogućnosti podešavanja za LEGRABOX free

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa poprečnom pregradom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa poprečnom pregradom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

LEGRABOX izvlačenje unutrašnjeg dela sa uložnim elementom

Ovaj film vrlo jednostavno i jasno prikazuje korake prilikom montaže prednjeg dela sa umetnim elementom za unutrašnji element na izvlačenje LEGRABOX.

Završetak na licu mesta sa izolacionim komadom

Okvir (iznutra) se može povezati sa dekorativnim elementom (spolja) jednim klikom.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

ME18652766_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1