EASYSTICK

Na ovaj način ste još bolje opremljeni!

MINIPRESS vam pomaže u efikasnoj obradi Blumovih okova. Međutim, u kombinaciji sa EASYSTICK-om, vaš posao obrade se prenosi na potpuno novi nivo – pre svega zahvaljujući digitalnom određivanju položaja za pričvršćivanje i automatskom pomičnom zaustavljanju. Tako je moguće precizno bušenje bez podešavanja.

MINIPRESS top sa EASYSTICK-om

Sa MINIPRESS top mašinom možete da izbušite sve vertikalne i horizontalne rupe. U kombinaciji sa EASYSTICK-om, tačni položaji bušenja se automatski izračunavaju, a lenjir kao i klizač bušilice se nezavisno prebacuju u pravilan položaj.

MINIPRESS P sa EASYSTICK

Stručnjak za bušenje i postavljanje okova preuzima rutinski i precizno radove na korpusima, vratima i frontovima u radionici: Sa MINIPRESS P omogućeno je brzo i lako postavljanje okova. Dopunjen sa EASYSTICK-om se povećava fleksibilnost i skraćuje pripremno vreme.

Možda vas takođe interesuje

Selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Za svaki proizvod pronaći odgovarajuću pomoć za obradu.

Bušilice i mašine za okove

Kompletno opremljen za svaku situaciju obrade

E-SERVICES

Efikasna podrška za svaki radni korak

Selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Za svaki proizvod pronaći odgovarajuću pomoć za obradu.

Bušilice i mašine za okove

Kompletno opremljen za svaku situaciju obrade

E-SERVICES

Efikasna podrška za svaki radni korak