Blum_EASYSTICK_VAB0578

EASYSTICK

Učinite to jednostavno – već kod nadogradnje MINIPRESS-a!

Nadogradnja MINIPRESS-a novim EASYSTICK sistemom graničnika je veoma jednostavna: Sa samo nekoliko zahvata, pojedinačne komponente se mogu zameniti ili montirati na mašinu. Podešavanje se vrši pritiskom na dugme.

EASYSTICK registracija

Registrujte EASYSTICK na www.blum.com/​easystickreg. Registracija je potrebna da biste mogli da dobijate ažurirane informacije o podacima o proizvodu i funkcijama EASYSTICK-a.

Registrujte se odmah

Montaža

Zamena lenjira

Postojeći lenjir za MINIPRESS PRO ili MINIPRESS P jednostavno se odvrne i zameni novim EASYSTICK lenjirom.

Montaža upravljačke jedinice

Računar se može direktno zavrnuti na mašinu pomoću specijalnog držača ekrana. Zatim ga samo treba povezati na električnu mrežu.

Samopodešavanje lenjira

Povežite lenjir i računar pomoću predviđenog kabla. Čim izaberete komandu "referenciranje", lenjir se automatski podešava.

Blum_EASYSTICK_VAB0578