MOV0007_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pouzdano prepoznajte Blumov sistem vođica

Prepoznavanje oznake Blumovih sistema vođica

MOVENTO

Ovaj skriveni sistem vođica za fioke i elemente na izvlačenje od drveta, oduševljava maksimalnim kvalitetom kretanja – od otvaranja do zatvaranja. Čak se i teško napunjeni sistem izvlačenja kreću se lako i odlikuje se odličnim umanjenim vrednostima.

Prepoznavanje oznake MOVENTO

Blumov logotip se nalazi na označenim mestima.

Prepoznavanje oznake MOVENTO spojnice

Blumov logotip na MOVENTO spojnici nalazi se na položaju prikazanom ovde.

Prepoznavanje oznake MOVENTO podešavanja visine

Mehanizam za podešavanje visine se nalazi na prednjem kraju šine vođice.

Prepoznavanje oznake MOVENTO BLUMOTION kućišta

BLUMOTION kućište se nalazi približno na sredini šine vođice.

Prepoznavanje oznake MOVENTO korpusne šine

Da biste videli ovaj logotip, fioka mora da se izvuče.

TANDEM

Ovaj skriveni sistem vođica za drvene fioke oduševljava laganim hodom i velikim komforom pri rukovanju u celoj oblasti stanovanja. Fioka može da se realizuje tehnikom spojnice ili navlačenja.

Prepoznavanje oznake TANDEM

Blumov logotip je postavljen na dva različita mesta na TANDEM-u.

Prepoznavanje oznake TANDEM spojnice

Blumov logotip se nalazi na spojnici. Kako kod TANDEM ne mora obavezno da postoji spojnica, u svakom slučaju logotip ćete pronaći na šini vođici.

Prepoznavanje oznake TANDEM

Da biste videli ovaj logotip, fioka mora da se izvuče.

MOV0007_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1