Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Pouzdano prepoznavanje sistema za unutrašnju podelu

Prepoznavanje oznake Blumovih sistema za unutrašnju podelu

AMBIA-LINE

Sistem za unutrašnju podelu AMBIA-LINE odlikuje se elegantnim, minimalističkim dizajnom i mnogim mogućnostima primene. Okviri koji se fleksibilno koriste stvaraju ogromne mogućnosti prilikom organizacije unutrašnjeg života nameštaja.

Prepoznavanje oznake AMBIA-LINE

Pronaći ćete Blumov logotip na donjoj strani uloška za pribor za jelo.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE uložak pribora za jelo

Izvadite uložak za pribor za jelo i proverite da li je Blumov logotip postavljen kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE poprečnu pregradu

Pronaći ćete Blumov logotip na poprečnoj pregradi okvira AMBIA-LINE.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE poprečnu pregradu

Prvenstveno uporedite mesto postavljanja i veličinu utisnutog Blumovog logotipa.

AMBIA-LINE kuhinjski pomagači

AMBIA-LINE kuhinjski pomagači lepog oblika spajaju elegantni dizajn sa promišljenom funkcijom. Sa držačima noževa, tanjira i začina kao i sa rezačem folije za aluminijumsku i providnu foliju ulazi i urednost u kuhinju.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE rezač folije

Pronaći ćete Blumov logotip na jedinici za rezanje na rezaču folije.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE držač začina

Pronaći ćete Blumov logotip na držaču začina, kao što je ovde prikazano.

Prepoznavanje oznake za AMBIA-LINE držač noževa

Pronaći ćete Blumov logotip na držaču noževa, kao što je ovde prikazano.

Prepoznavanje oznake Blumovog držača tanjira

Pronaći ćete Blumov logotip na ručici za nošenje držača tanjira.

ORGA-LINE

ORGA-LINE je kvalitetan sistem za unutrašnju podelu koji uvodi red u fioku ili element sa frontalnim izvlačenjem. Uredite pregledno i po potrebi svoj prostor za skladištenje pomoću ORGA-LINE unutrašnje podele.

Prepoznavanje oznake za ORGA-LINE poprečnu pregradu

Proverite da li je Blumov logotip postavljen na poprečnoj pregradi kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake za ORGA-LINE kasetu pribora za jelo

Proverite da li je Blumov logotip postavljen na kaseti u priboru za jelo kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake ORGA-LINE za TANDEMBOX intivo

Pronaći ćete Blumov logotip na svim prihvatačima poprečne pregrade.

Prepoznavanje oznake ORGA-LINE za TANDEMBOX antaro

Proverite da li je Blumov logotip postavljen na prihvataču poprečne pregrade kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake ORGA-LINE za TANDEMBOX plus

Prepoznavanje oznake ORGA-LINE za TANDEMBOX plus

Prepoznavanje oznake ORGA-LINE

novi tekst u celini

ORGA LINE kuhinjski pomagači

Praktični ORGA-LINE kuhinjski pomagači, koji se sastoje od držača začina, noževa i tanjira kao i rezača providne i aluminijumske folije, olakšavaju mnoge radnje u kuhinji i nenametljivo uvode red

Prepoznavanje oznake za ORGA-LINE rezač folije

Pronaći ćete Blumov logotip na rezaču folije, kao što je ovde prikazano.

Prepoznavanje oznake za ORGA-LINE držač začina

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na ručki držača začina.

Prepoznavanje oznake za ORGA-LINE držač noževa

Pronaći ćete Blumov logotip na držaču noževa, kao što je ovde prikazano.

Prepoznavanje oznake Blumovog držača tanjira

Pronaći ćete Blumov logotip na ručki držača tanjira.

Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1