Blum_BOX1596_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Pouzdano prepoznavanje Blumove tehnologije kretanja

Prepoznavanje oznake Blumovih tehnologija kretanja

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Dovoljan je lagani dodir na front i preklopni frontovi sa SERVO-DRIVE za AVENTOS se već otvaraju. Zatvaranje se vrši udobno, električno, pritiskom na taster. Prigušenje BLUMOTION omogućava lako i tiho zatvaranje.

Prepoznavanje oznake SERVO-DRIVE za AVENTOS

Blumov logotip na SERVO-DRIVE pogonskoj jedinici: proverite da li je Blumov logotip postavljen kao što je prikazano na slici.

SERVO-DRIVE za sisteme izvlačenja

Bilo da je za frontove sa ili bez ručke, za teške ili lake, široke ili uske elemente na izvlačenje: pomoću električne pomoći za kretanje SERVO-DRIVE nameštaj se otvara jednostavnim dodirom i zatvara tiho i lako zahvaljujući BLUMOTION.

Prepoznavanje oznake SERVO-DRIVE za elemente na izvlačenje

Blumov logotip na SERVO-DRIVE pogonskoj jedinici: proverite da li je Blumov logotip postavljen kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake SERVO-DRIVE za elemente na izvlačenje

I druga utisnuta mesta i oblik pogonske jedinice predstavljaju dobru indiciju, da li se radi o originalnom Blumovom proizvodu.

SERVO-DRIVE uno

SERVO-DRIVE UNO je plus za element sa korpom za otpatke. Kada su ruke pune, a element na izvlačenje zatvoren, oduševljava električna pomoć pri otvaranju u svakodnevnoj upotrebi kuhinje. Jednostavno dodirnuti kolenom i element na izvlačenje za otpatke se već otvara.

Prepoznavanje oznake SERVO DRIVE uno

Pronaći ćete Blumov logotip na SERVO-DRIVE pogonskoj jedinici.

Prepoznavanje oznake SERVO DRIVE uno

Proverite da li je Blumov logotip postavljen kao što je prikazano na slici.

Prepoznavanje oznake SERVO DRIVE uno

Blumov logotip možete da pronađete na SERVO-DRIVE mrežnom utikaču.

Blum_BOX1596_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1