Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Pouzdano prepoznavanje sistema preklopnih frontova

Prepoznavanje oznake Blumovih okova za preklopne frontove

AVENTOS HF

Za AVENTOS HF je karakterističan dvodelni front, koji se preklapa u sredini. Front koji se dvodelno preklapa nagore se idealno koristi kod visokih i srednjih gornjih elemenata. Zahvaljujući kontinualnom zaustavljanju, AVENTOS HF preklopni frontovi ostaju u svakom željenom položaju i zbog toga su uvek lako dostupni za zatvaranje.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HF

Blumov logotip možete pronaći na okovu kao i na pokrivnoj kapici.

Blumov logotip na teleskopskoj poluzi

Blumov logotip se nalazi na teleskopskoj poluzi.

Blumov logotip na pokrivnoj kapici

Blumov logotip mora da se nalazi na označenom mestu.

AVENTOS HS

AVENTOS HS se odlikuje velikim jednodelnim frontom i podiže se iznad korpusa. AVENTOS HS može da se slobodno kombinuje sa lajsnom u vidu venca ili gredom u gornjem elementu.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HS

Blumov logotip možete pronaći na okovu kao i na pokrivnoj kapici.

Blumov logotip na paketu poluga

Blumov logotip se nalazi na paketu poluga.

Blumov logotip na pokrivnoj kapici

Blumov logotip mora da se nalazi na označenom mestu.

AVENTOS HL

Kod fronta koji se povlači nagore AVENTOS HL jednodelni front se "podiže" naviše paralelno sa korpusom. AVENTOS HL je pogodan za specijalne situacije ugradnje, kao npr. kod ugradnje električnih uređaja u gornje elemente.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HL

Blumov logotip možete pronaći na okovu kao i na pokrivnoj kapici.

Blumov logotip na paketu poluga

Blumov logotip se nalazi na paketu poluga.

Blumov logotip na pokrivnoj kapici

Blumov logotip mora da se nalazi na označenom mestu.

AVENTOS HK

AVENTOS HK preklapa jednodelni front nagore. Koristi se posebno kod teških jednodelnih frontova.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HK

Blumov logotip možete pronaći na okovu kao i na pokrivnoj kapici.

Blumov logotip na paketu poluga

Blumov logotip se nalazi na paketu poluga.

Blumov logotip na pokrivnoj kapici

Blumov logotip mora da se nalazi na označenom mestu.

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S je podoban za male preklopne frontove na gornjim elementima, npr. iznad frižidera. Jednodelni front se ovde preklapa naviše.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HK-S

Blumov logotip možete pronaći na okovu kao i na pokrivnoj kapici.

Blumov logotip na paketu poluga

Blumov logotip se nalazi na paketu poluga.

Blumov logotip na pokrivnoj kapici

Blumov logotip mora da se nalazi na označenom mestu.

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS, kompaktni okov za male preklopne frontove koji se preklapaju nagore, ima ih u visokim ormanima i gornjim elementima, npr. iznad aspiratora.

Prepoznavanje oznake AVENTOS HK-XS

Blumov logotip možete da pronađete direktno na opružnom mehanizmu.

Blumov logotip na opružnom mehanizmu

Blumov logotip se nalazi na opružnom mehanizmu.

Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1