TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO

Genomtänkta produktdetaljer

Den mekaniska öppningsfunktionen grundar sig på de speciellt utvecklade MOVENTO-skenorna. De olika TIP-ON BLUMOTION-enheterna är anpassade för olika nominella längder och viktintervall. Övriga komponenter passar för alla monteringssituationer.

Stomskenor

MOVKorpusschiene760H5000S3_aufschlagend_seitlich

Bärförmåga

Nominell längd


40 kg

270 - 600 mm


60 kg

450 - 750 mm


Sats: TIP-ON BLUMOTION-enhet och -medbringare

Einheit und Mitnehmer TOB LBXMOV
Nominell längd Viktintervall Enhet Färgkod
270–320 mm ≤ 10 kg
> 10-20 kg
S0
S1
Vit
Ljusgrå
350-750 mm ≤ 20 kg
15-40 kg
35-60 kg
L1
L3
L5
Ljusgrå
Grå
Svart
TIP-ON BLUMOTION urvalshjälp

För att uppnå den perfekta öppnings- och stängningsfunktionen är det viktigt att montera den rekommenderade TIP-ON BLUMOTION-enheten. Ta hjälp av vår Produktkonfigurator för att välja det korrekta beslaget.

 Starta Produktkonfiguratorn

Följande broschyr hjälper dig också att välja rätt enhet:
TIP-ON BLUMOTION-enheter urvalshjälp TIP-ON BLUMOTION-enheter urvalshjälp PDF | 335 KB

Synkronisering

För perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga öppningsområdet rekommenderar vi montering av synkronisering. Det sker med hjälp av en synkroniseringsstång.

Tryckkänsligt aktiveringsområde med och utan synkronisering.

Synkroniseringsstång med synkroniseringsadaptrar för invändig skåpbredd ≥ 314 mm

Ensidig synkronisering för kapning för invändig skåpbredd från 265 - 313 mm

Innovativ teknik

TIP-ON BLUMOTION gör både öppning och stängning till en upplevelse – helt på mekanisk väg

Stort tryckkänsligt aktiveringsområde

Tack vare synkroniseringen kan även breda och höga fronter öppnas med ett tryck, varsomhelst på fronten.

Smidig och ergonomisk öppning och stängning

Med TIP-ON BLUMOTION är det enkelt att öppna med en liten knuff, även om du har händerna upptagna med annat.

Korrosionsskydd även vid hög luftfuktighet

Med tanke på att TIP-ON BLUMOTION är en helt mekanisk öppningsmetod passar den utmärkt i badrum.

TIP-ON BLUMOTION i vardagsrummet

TIP-ON BLUMOTION hjälper dig att realisera och följa aktuella trender i hela hemmet.

TIP-ON BLUMOTION i hallen

Även höga och breda fronter öppnas smidigt med en liten knuff, tack vare det stora tryckkänsliga aktiveringsområdet.

TOB0075_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1