TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO

Enkel bearbetning och montering

Lådor och utdrag med TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO planeras precis som vanligt. Det krävs ingen ytterligare bearbetning. Vid monteringen får du stor hjälp av de praktiska mallarna.

Bearbetning, montering och justering

Standardskåp och lådor

TIP-ON BLUMOTION realiseras med standardskåp och -fronter. Det krävs ingen ytterligare bearbetning.

Använd samma borrpositioner

De vanliga borrpositionerna för MOVENTO används även för TIP-ON BLUMOTION.

Enkel, verktygslös montering

TIP-ON BLUMOTION-enheten monteras, precis som alla andra komponenter, verktygslöst.

Exakt frontspaltsjustering

Med hjälp av justeringsmallen erhålls en 2.5 mm fog - enkelt och exakt.

Synkronisering

Vid montering av synkronisering utökas det tryckkänsliga aktiveringsområdet och TIP-ON BLUMOTION-funktionen förbättras ytterligare. Beroende på den invändiga skåpbredden väljer du mellan två olika synkroniseringsmöjligheter. Båda monteras helt utan verktyg.

Invändig skåpbredd från 314 mm

Med synkroniseringsadaptern och -stången synkroniseras TIP-ON BLUMOTION-enheterna från en invändig skåpbredd på 314 mm.

Verktygslös montering

Den symmetriska synkroniseringsstången snäpps verktygslöst fast i TIP-ON BLUMOTION-enheten.

Invändig bredd från 265 till 313 mm

I smala skåp monteras istället för synkroniseringsstång och -adapter en ensidig synkronisering.

TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX och MOVENTO med skenan BLUMOTION S
Denna film informerar om hur du monterar de ingående komponenterna för TIP-ON BLUMOTION. Dessutom förklaras tydligt hur djupjusteringen utförs med hjälp av frontspaltsmallen.

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

Hitta rätt monteringshjälpmedel

Det här kanske intresserar dig också?

EASY ASSEMBLY-appen

Monteringsappen från Blum hjälper dig med alla dina frågor kring monteringen och justeringen av Blum-beslagen.

Produktkonfiguratorn

Hitta de rätta beslagslösningarna snabbt och enkelt, ladda ner CAD-filer och skicka din beställning.

MOVENTO

Det geniala skensystemet

EASY ASSEMBLY-appen

Monteringsappen från Blum hjälper dig med alla dina frågor kring monteringen och justeringen av Blum-beslagen.

Produktkonfiguratorn

Hitta de rätta beslagslösningarna snabbt och enkelt, ladda ner CAD-filer och skicka din beställning.

MOVENTO

Det geniala skensystemet