IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Konsumentinformation

Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dessa för återvinning på närmaste sortergård. Blums elektriska och elektroniska utrustning uppfyller kraven i WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Insamling av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning möjliggör återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning. Negativa miljö- och hälsoeffekter, på grund av de eventuellt farliga ämnena i utrustningen, undviks härmed genom återvinningen.

I de flesta fall är det inte hela enheten som måste återvinnas i enlighet med WEEE-direktivet, utan endast den del som är utrustad med elektriska komponenter. Ta hänsyn till demonteringsanvisningarna. Lämna in dina elprodukter för kostnadsfri återvinning på närmaste sortergård.

WEEE-direktivet 2012/19/EU

Enligt WEEE-direktivet är tillverkaren/ importören av elektriska komponenter också ansvarig för återvinningen och måste anmäla sig. Vi, firma Julius Blum, uppfyller detta ansvar. Den officiella registreringsinformationen hos berörd myndighet i ditt land är följande.

WEEE-registreringsnummer

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1