IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Konsumentinformation

Förbrukade batterier får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dessa för återvinning på närmaste sortergård. De av Blum använda batterierna uppfyller kraven i direktivet 2006/66/EG – batteri-direktivet.

Insamling av förbrukade batterier möjliggör materialåtervinning och andra former av batteriåtervinning. Negativa miljö- och hälsoeffekter, på grund av de eventuellt farliga ämnena i utrustningen, undviks härmed genom återvinningen. För demontering av batteriet, se demonteringsanvisningarna. Lämna in dina batterier för kostnadsfri återvinning på närmaste sortergård.

Vid bortskaffandet av batterierna, undvik kortslutning av kontaktytorna.

Batteri-direktivet 2006/66/EG

Enligt batteri-direktivet är tillverkaren/ importören av batterier också ansvarig för återvinningen och måste anmäla sig. Vi, firma Julius Blum, uppfyller detta ansvar. Den officiella registreringsinformationen hos berörd myndighet i ditt land är följande.

Registreringsnummer batteriåtervinning

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1