TEOWIN

Teowin firme Simse (Barcelona, Španija) je softver za industriju nameštaja. koji podržava čitav ciklus izrade proizvoda, od dizajna do proizvodnje, upravljanja proizvodnim resursima, planiranja zahteva za materijalom, troškova proizvodnje, upravljanja skladištem, optimizacije materijala, povezivanja mašina i izveštaja o proizvodnji. Teowin takođe nudi interfejs za prodajno mesto sa katalogom koji je direktno povezan sa tehničkom bazom podataka, što omogućava proračun procene troškova i izradu 3D prezentacija.

Teowin garantuje kompatibilnost sa svim markama mašina na tržištu i za različite obradne centre (sečenje, CNC, umetanje, itd.). Teowin omogućava konfiguraciju svih vrsta nameštaja, bilo standardnih, specijalnih ili specifičnih za kupca. Teowin sa Teoweb-om, takođe nudi veb proširenje i niz rešenja za prodavce na malo ili krajnje korisnike. Softver se prilagođava bilo kojoj firmi i nudi niz dodatnih modula za pokrivanje svih potreba.

Konačno, Teowin nudi revolucionarni grafički interfejs: Teolive za prikazivanje projekata sa renderiranjem ili direktno sa virtuelnom realnošću CAD/CAM/MES/ERP/VR/WEB. Teowin je jedan od najnaprednijih sveobuhvatnih softvera za industriju nameštaja.

 

Kako se mogu integrisati Blumovi podaci?

  • Softver sadrži integrisanu biblioteku Blumovih okova, uključujući CAD podatke za pojedinačne proizvode i sve primene

  • Softver nudi mogućnost uvoza lista delova u formi csv ili xls podataka

  • Ostalo: uvoz DXF/3DS

Opseg okova

Softver podržava ove Blumove proizvode:

Sistemi kutija Sistemi preklopnih frontova Sistemi šarki
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Tehnologije kretanja Sistemi vođica ostali proizvodi
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Integracija podataka o proizvodu je besplatna

Koje jezike softver podržava?

Engleski, francuski, španski, holandski, portugalski