TIP-ON za vrata

Komforna obrada.

Sa integrisanim podešavanjem proreza vrata TIP-ON nudi promišljenu tehniku i veliki komfor podešavanja. Za montažu postoje specijalni Blumovi šabloni. Sa njima je dodatno olakšana obrada i predstavljaju podršku za optimalno funkcionisanje TIP-ON.

Kompletno zatvoreno TIP-ON kućište omogućava besprekornu ugradnju i predstavlja funkcionalnu zaštitu u unutrašnjosti TIP-ON jedinice.

Položaj za montažu može da se očita direktno na donjem delu adapterske ploče. Alternativno, pri utvrđivanju dimenzija može da pomogne i ugaoni profil.

Za postavljanje adapterske ploče mogu da se koriste zavrtnji za ivericu ili sistemski zavrtnji – za fleksibilnu obradu.

Oznaka na izbacivaču pokazuje smer okretanja. Kod jednog obrtaja (= 4 rasterska položaja) zazor vrata se pomera za 1 mm. Izbacivač ne može da se okreće izvan definisanog opsega podešavanja i zbog toga sigurno ostaje u kućištu.

TIP0199_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1