TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX

Jednostavna obrada i montaža

Elementi na izvlačenje i fioke mogu na uobičajen način da se realizuju sa TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX. Dodatna obrada nije potrebna. Obrada i montaža je olakšana praktičnim šablonima.

Obrada, montaža i podešavanje

Standardni korpusi i fioke

TIP-ON BLUMOTION može da se realizuje sa standardnim korpusima i frontovima. Dodatna obrada nije potrebna.

Jednostavna montaža

Kao i većina komponenti TIP-ON BLUMOTION jedinica se montira bez upotrebe alata.

Precizno podešavanje proreza fronta

Bez obzira da li je front već ugrađen ili nije, sa šablonom za ispitivanje i podešavanje prorez fronta može komforno da se podesi na 2,5 mm.

Sinhronizacija

Korišćenje sinhronizacije povećava oblast aktiviranja i poboljšava funkciju TIP-ON BLUMOTION. Za različite unutrašnje širine na raspolaganju se dve opcije za sinhronizaciju. Obe se mogu montirati u potpunosti bez alata.

Unutrašnja širina od 287 mm

Sa adapterom i osovinom za sinhronizaciju TIP-ON BLUMOTION jedinica će biti sinhronizovana na unutrašnju širinu od 287 mm.

Montaža bez alata

Simetrična osovina za sinhronizaciju se postavlja bez alata u TIP-ON BLUMOTION jedinicu.

Unutrašnja širina od 238 do 286 mm

Umesto osovine i adaptera za sinhronizaciju za male unutrašnje širine koristi se jednodelna sinhronizacija.

Pribor

Da bi se obezbedio optimalni proces kretanja potrebno je kod TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX od širine korpusa ≥ 750 mm ugraditi sledeći pribor.

Stezač osovine za stabilizaciju

Za izvlačenje preko dna korpusa ili traverze. Sprečava ugibanje osovine za sinhronizaciju.

Podni oslonac

Za izvlačenje preko dna korpusa ili traverze. Za podupiranje dna elementa na izvlačenje.

Stabilizacija fronta

Za stabilizaciju visokih i širokih frontova.

Uputstva za montažu

Video o montaži

TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX

Ovaj film pruža informacije o montaži pojedinačnih komponenti sistema TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX . Osim toga, govori se i o podešavanju dubine, držanju osovine za sinhronizaciju i podnom profilu za oslanjanje.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju
 Otvori katalog

TOB0084_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1