SERVO-DRIVE za sisteme na izvlačenje

Komforna obrada i jednostavna montaža

Funkcionalnost nekog proizvoda ogleda se i po načinu montaže. Mnogi SERVO-DRIVE delovi mogu da se pričvrste bez alata.

Montaža, podešavanje i demontaža

Prihvatne elemente nosećeg profila postaviti na otvore i pričvrstiti ih zavrtnjima. Zatim pozicionirati noseći profil na držače.

Pogonsku jedincu postaviti u odgovarajućem položaju na noseći profil i pustiti da prihvatni element nosećeg profila uskoči u žleb.

Postaviti specijalne SERVO-DRIVE Blumove odbojnike.

Mrežni deo smestiti u držač mrežnog dela.

Troubleshooting Guide

Da li imate problema pri puštanju u rad ili pri radu sa SERVO-DRIVE-om? Ovde se nalaze mogući uzroci i rešenja za otklanjanje grešaka.

Na Troubleshooting Guide

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

SERVO-DRIVE uno element na izvlačenje sa korpom za otpatke

Otvaranje dodirom i front ostaje čist

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

SERVO-DRIVE uno element na izvlačenje sa korpom za otpatke

Otvaranje dodirom i front ostaje čist