SERVO-DRIVE za sisteme na izvlačenje

Komforna obrada i jednostavna montaža

Funkcionalnost nekog proizvoda ogleda se i po načinu montaže. Mnogi SERVO-DRIVE delovi mogu da se pričvrste bez alata.

Montaža, podešavanje i demontaža

BOX0846_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Prihvatne elemente nosećeg profila postaviti na otvore i pričvrstiti ih zavrtnjima. Zatim pozicionirati noseći profil na držače.

BOX0832_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pogonsku jedincu postaviti u odgovarajućem položaju na noseći profil i pustiti da prihvatni element nosećeg profila uskoči u žleb.

BOX0838_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Postaviti specijalne SERVO-DRIVE Blumove odbojnike.

BOX0834_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Mrežni deo smestiti u držač mrežnog dela.

Troubleshooting Guide

Da li imate problema pri puštanju u rad ili pri radu sa SERVO-DRIVE-om? Ovde se nalaze mogući uzroci i rešenja za otklanjanje grešaka.

Na Troubleshooting Guide

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

BOX0831_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1