SERVO-DRIVE za AVENTOS

Jednostavna montaža

SERVO-DRIVE za AVENTOS se sastoji samo od nekoliko komponenti, koje mogu bez napora da se montiraju. Jedini uslov je da je front u ravnoteži. Montaža komponenata vrši se skoro bez alata.

Montaža i podešavanje

Montaža bez alata

Pogonska jedinica se montira bez alata na levi opružni mehanizam.

Montiran radio prekidač

Prekidač za zatvaranje fronta se pričvršćuje da bude dobro vidljiv u donjem predelu strane korpusa. On se jednostavno utiskuje. Za to je potrebno samo jedno 3/4 bušenje.

Lako pokretanje

SERVO-DRIVE za AVENTOS može lako i bezbedno da se pokrene - zahvaljujući jasno definisanim funkcionalnim tasterima.

Video snimci o montaži

SERVO-DRIVE za AVENTOS
Ovaj film prikazuje montažu i puštanje u rad SERVO-DRIVE-a za AVENTOS.
SERVO-DRIVE za AVENTOS informacije o podešavanju
Ovaj film prikazuje poslednji korak puštanje u rad (informacije o podešavanju) za SERVO-DRIVE-a za AVENTOS.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad
Ovaj video prikazuje puštanje u rad pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - pokrivne kapice
Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - sinhronizacija
Ovaj video prikazuje sinhronizaciju dve pogonske jedinice kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. za spajanje prolaznog fronta preko nekoliko korpusa zajedno.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - kolizija
Ovaj video prikazuje kako SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbegava koliziju frontova kod dva korpusa montiranih na jednom uglu.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad sa otkrivanjem grešaka
Ovaj video prikazuje puštanje u rad SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top uključujući otkrivanje grešaka.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
Ovaj video prikazuje pojedinačne montažne korake, puštanje u rad uklj. otkrivanje grešaka, sinhronizaciju i sprečavanje sudara kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice
Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice (kratka verzija)
Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top u kratkoj verziji.

Vodič za rešavanje problema

Da li imate problema pri puštanju u rad ili pri radu sa SERVO-DRIVE-om? Ovde se nalaze mogući uzroci i rešenja za otklanjanje grešaka.

Na Vodič za rešavanje problema

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

SERVO-DRIVE za sisteme izvlačenja

Dovoljan je kratak dodir i element na izvlačenje se automatski otvara

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

SERVO-DRIVE za sisteme izvlačenja

Dovoljan je kratak dodir i element na izvlačenje se automatski otvara