SERVO-DRIVE za AVENTOS

Jednostavna montaža

SERVO-DRIVE za AVENTOS se sastoji samo od nekoliko komponenti, koje mogu bez napora da se montiraju. Jedini uslov je da je front u ravnoteži. Montaža komponenata vrši se skoro bez alata.

Montaža i podešavanje

Montaža bez alata

Pogonska jedinica se montira bez alata na levi opružni mehanizam.

Montiran funkcionalni prekidač

Prekidač za zatvaranje fronta se pričvršćuje da bude dobro vidljiv u donjem predelu strane korpusa. On se jednostavno utiskuje. Za to je potrebno samo jedno 3/4 bušenje.

Lako pokretanje

SERVO-DRIVE za AVENTOS može lako i bezbedno da se pokrene - zahvaljujući jasno definisanim funkcionalnim tasterima.

Video snimci o montaži

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Ovaj film prikazuje montažu i puštanje u rad SERVO-DRIVE-a za AVENTOS.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Ovaj video prikazuje pojedinačne montažne korake, puštanje u rad uklj. otkrivanje grešaka, sinhronizaciju i sprečavanje sudara kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - kolizija

Ovaj video prikazuje kako SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbegava koliziju frontova kod dva korpusa montiranih na jednom uglu.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - montaža pogonske jedinice (kratka verzija)

Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top u kratkoj verziji.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - pokrivne kapice

Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad

Ovaj video prikazuje puštanje u rad pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - puštanje u rad sa otkrivanjem grešaka

Ovaj video prikazuje puštanje u rad SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top uključujući otkrivanje grešaka.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top - sinhronizacija

Ovaj video prikazuje sinhronizaciju dve pogonske jedinice kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. za spajanje prolaznog fronta preko nekoliko korpusa zajedno.

SERVO-DRIVE za AVENTOS informacije o podešavanju

Ovaj film prikazuje poslednji korak puštanje u rad (informacije o podešavanju) za SERVO-DRIVE-a za AVENTOS.

Troubleshooting Guide

Da li imate problema pri puštanju u rad ili pri radu sa SERVO-DRIVE-om? Ovde se nalaze mogući uzroci i rešenja za otklanjanje grešaka.

Na Troubleshooting Guide

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

KLA1150_MC