AVENTOS HL

Montaža praktično bez alata

Pregledni program AVENTOS HL omogućava jednostavnu montažu i brzo podešavanje. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu i veličinu fronta, front koji se povlači nagore se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja. Zbog lakšeg transporta, istureni elementi se mogu skinuti.

Jednostavna montaža i podešavanje

Blum_KLA0156_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Nema isturenih delova

Teleskopska poluga koja se skida – prednost pri izradi nameštaja i montaži.

Blum_KLA0177_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1
Poprečna stabilizacija bez alata

Poprečna stabilizacija bez alata za AVENTOS HS znatno smanjuje vreme potrebno za montažu.

Blum_KLA0166_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo - time se odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam.

Blum_KLA0172_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Kontinualno podešavanje snage

Precizno podešavanje opružnog mehanizma na težinu fronta se vrši samo akumulatorskim odvijačem. Tako se front drži u svakom položaju.

Blum_KLA0170_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno 3-dimenzionalno podešavanje.

Uputstva za montažu

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

Blum_KLA0157_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1