AVENTOS HL

Montaža praktično bez alata

Pregledni program AVENTOS HL omogućava jednostavnu montažu i brzo podešavanje. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu i veličinu fronta, front koji se povlači nagore se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja. Zbog lakšeg transporta, istureni elementi se mogu skinuti.

Jednostavna montaža i podešavanje

Nema isturenih delova

Teleskopska poluga koja se skida – prednost pri izradi nameštaja i montaži.

Poprečna stabilizacija bez alata

Poprečna stabilizacija bez alata za AVENTOS HS znatno smanjuje vreme potrebno za montažu.

CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo - time se odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam.

Kontinualno podešavanje snage

Precizno podešavanje opružnog mehanizma na težinu fronta se vrši samo akumulatorskim odvijačem. Tako se front drži u svakom položaju.

3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno 3-dimenzionalno podešavanje.

Video o montaži

AVENTOS HL mogućnosti podešavanja
U ovoj sekvenci prikazane su mogućnosti podešavanja visine, stranice i dubine fronta.
AVENTOS HL
Ovaj film pokazuje jednostavnu montažu i podešavanje okova za frontove AVENTOS HL.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju