Video snimci

Video za MINIMILL prezentaciju
Prikaz obrade strane korpusa za integrisani okov za front koji se preklapa nagore AVENTOS HKi preko MINIMILL-a
AVENTOS HKi - podešavanje opružnog mehanizma
Ako je opružni mehanizam precizno podešen na težinu fronta, front koji se preklapa nagore ostaje u bilo kom položaju - i zbog toga je uvek lako dostupan za zatvaranje.
AVENTOS HKi - podešavanje fronta
Prikazuje bestepeno 3-dimenzionalno podešavanje izgleda fuge
AVENTOS HKi - kratak film o primeni
Prikazuje AVENTOS HKi u primeni sa uskim aluminijumskim okvirima i drvenim frontom
Kratki film o TIP-ON za potpuno integrisani AVENTOS HKi
Ovaj kratki film prikazuje kretanje, bestepeno zaustavljanje i funkciju TIP-ON-a za potpuno integrisanu funkciju AVENTOS HKi.
AVENTOS HKi - delimična integracija sa pokrivnim kapicama
Prikazuje pričvršćivanje pokrivne kapice i brendiranih elemenata kod delimično integrisane primene AVENTOS HKi
AVENTOS HKi - kratak film o obradi
Prikazuje razvoj, proizvodnju, obradu sa MINIMILL, montažu i podešavanje
AVENTOS HKi - transportni osigurač
Prikazuje otpuštanje transportnog osigurača
AVENTOS HKi - demontaža
Prikazuje demontažu fronta i opružnog mehanizma
AVENTOS HKi - montaža opružnog mehanizma
Montaža opružnog mehanizma u korpusnu stranu
Video za AVENTOS HKi prezentaciju
Prikaz AVENTOS HKi uklj. obradu sa MINIMILL-om
Kratak film za delimično integrisani AVENTOS HKi
Ovaj kratki film prikazuje kretanje, bestepeno zaustavljanje i različite boje pokrivnih kapica kod AVENTOS HK top.
AVENTOS HKi - film o montaži
Prikazuje montažu opružnog mehanizma, transportni osigurač, pričvršćivanje fronta, podešavanje opružnog mehanizma, podešavanje fronta, graničnik ugla otvaranja i demontažu AVENTOS HKi
AVENTOS HKi - graničnik ugla otvaranja
Ovaj video prikazuje podešavanje integrisanog graničnika ugla otvaranja