AVENTOS HF top

Montaža praktično bez alata

Pored svoje kompaktnije konstrukcije, najnovija generacija AVENTOS HF top impresionira jednostavnijom obradom i montažom – zahvaljujući fiksnom položaju za pričvršćivanje opružnog mehanizma i pričvršćivanju fronta bez obzira na visinu korpusa. Osim toga, prilagodljivo BLUMOTION podešavanje i podešavanje opružnog mehanizma moguće je sa prednje strane, čak i sa montiranom pokrivnom kapicom.

Komforna montaža i podešavanje

Nema isturenih delova

Teleskopska poluga koja se skida – prednost pri izradi nameštaja i montaži.

CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo - to je ono što odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam za montažu fronta.

Kontinualno podešavanje snage

Pomoću akumulatorskog odvijača možete podesiti opružni mehanizam tačno prema težini fronta, tako da se preklopni front pouzdano drži u bilo kom položaju.

3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno i bestepeno 3-dimenzionalno podešavanje.

Integrisani graničnik ugla otvaranja

Graničnik ugla otvaranja je već ugrađen u opružni mehanizam i može se bestepeno podešavati.

Video o montaži

AVENTOS top - kratak film
Kratak film za AVENTOS top prikazuje jednoobrazan dizajn tipova preklopnih frontova, kompaktan asortiman i jednostavnu montažu. Svi preklopni frontovi se mogu kombinovati jedni sa drugima i izraditi u različitim dimenzijama korpusa i materijalima za frontove.
AVENTOS HF top – montaža fronta
Ovaj video prikazuje montažu fronta za AVENTOS HF top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top – film o montaži
Ovaj video prikazuje pojedinačne montažne korake, puštanje u rad uklj. otkrivanje grešaka, sinhronizaciju i sprečavanje sudara kod SERVO-DRIVE za AVENTOS top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top - puštanje u rad sa otkrivanjem grešaka
Ovaj video prikazuje puštanje u rad SERVO-DRIVE za AVENTOS top uključujući otkrivanje grešaka.
AVENTOS HF top – BLUMOTION podešavanje
Ovaj video prikazuje kako se menja BLUMOTION podešavanje za AVENTOS HF top.
AVENTOS HF top – podešavanje fronta
Prikazuje bestepeno 3-dimenzionalno podešavanje izgleda fuge.
AVENTOS HF top – pokrivne kapice
Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS HF top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top – kolizija
Ovaj video prikazuje kako SERVO-DRIVE za AVENTOS top izbegava koliziju frontova kod dva korpusa montiranih na jednom uglu.
AVENTOS HF top - film o montaži
Ovaj video prikazuje montažu dva različita tipa opružnog mehanizma, pričvršćivanje fronta, montažu pokrivnih kapica, podešavanje opružnog mehanizma, izgled fuga i graničnik ugla otvaranja.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top - montaža pogonske jedinice
Ovaj video prikazuje montažu pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS top.
AVENTOS HF top - opružni mehanizam sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima
Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima za AVENTOS HF top.
AVENTOS HF top – podešavanje opružnog mehanizma
Ovaj video prikazuje podešavanje opružnog mehanizma kod AVENTOS HF top. Ako je opružni mehanizam podešen prema težini fronta, preklopni front se drži u bilo kom položaju.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top – pokrivne kapice
Ovaj video prikazuje montažu pokrivnih kapica kod SERVO-DRIVE za AVENTOS top.
AVENTOS HF top – teleskopska poluga
Ovaj video prikazuje montažu teleskopske poluge za AVENTOS HF top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top – sinhronizacija
Ovaj video prikazuje sinhronizaciju dve pogonske jedinice kod SERVO-DRIVE za AVENTOS top, npr. za spajanje prolaznog fronta preko nekoliko korpusa zajedno.
AVENTOS HF top – demontaža
Ovaj video prikazuje demontažu pojedinačnih komponenata za AVENTOS HF top.
AVENTOS HF top - opružni mehanizam sa zavrtnjima za ivericu
Ovaj video prikazuje montažu opružnog mehanizma sa zavrtnjima za ivericu uključujući pronalaženje položaja za AVENTOS HF top.
AVENTOS HF top - graničnik ugla otvaranja
Ovaj video prikazuje podešavanje integrisanog graničnika ugla otvaranja kod AVENTOS HF top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS top – puštanje u rad
Ovaj video prikazuje puštanje u rad pogonske jedinice SERVO-DRIVE za AVENTOS top.

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Možda vas takođe interesuje

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju

Konfigurator proizvoda

Brzo i lako pronađite prava rešenja za okove, preuzmite CAD podatke i naručite kod prodavca.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Blumova aplikacija za montažu pomaže vam da odgovorite na sva pitanja oko montaže i podešavanja Blumovih okova.

SERVO-DRIVE

Električna pomoć pri otvaranju