AMB0153_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

AMBIA-LINE

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video

AMBIA-LINE

Emocionalni kratak film prikazuje pregled AMBIA-LINE i daje dobar utisak o dizajnu i funkcijama sistema za unutrašnju podelu.

AMBIA-LINE držač noževa

Ovaj kratki film prikazuje AMBIA-LINE držač noževa za sigurno čuvanje noževa u fioci. Smešten sa drugim kuhinjskim priborom u zoni pripreme.

AMBIA-LINE držač začina

Ovaj kratki film prikazuje primenu AMBIA-LINE držača začina u zoni pripreme/kuvanja.

AMBIA-LINE okviri elementa sa frontalnim izvlačenjem

Ovaj kratki film prikazuje varijante boja i materijala AMBIA-LINE okvira elemenata sa frontalnim izvlačenjem. Na primer otvorene namirnice u zoni pripreme.

AMBIA-LINE okviri za fioke

Ovaj kratki film prikazuje varijante boja i materijala AMBIA-LINE okvira za fioke, kao i fleksibilnost. Na primer kuhinjski pribor u zoni pripreme.

AMBIA-LINE poprečna pregrada

Ovaj kratki film prikazuje varijante boja AMBIA-LINE poprečne pregrade kao i fleksibilnost uzdužne pregrade za praktičnu zonu čuvanja lonaca i poklopaca u elementu sa frontalnim izvlačenjem u zoni kuvanja.

AMBIA-LINE rezač folije

Ovaj kratki film prikazuje AMBIA-LINE rezač folije prilikom primene. Prikazana je i upotreba aluminijumske folije kao i providne folije u zoni pripreme.

AMBIA-LINE rešenja za flaše

Ovaj kratki film prikazuje različite boje AMBIA-LINE rešenja za flaše. Na primer zona čuvanja visokih flaša u kombinaciji sa daskom za sečenje u elementu sa frontalnim izvlačenjem u zoni pripreme.

AMBIA-LINE uložak pribora za jelo

Ovaj kratki film prikazuje različite varijante boja i materijala AMBIA-LINE uloška za pribor za jelo. Na primer pribor za jelo u zoni čuvanja.

Blumov držač tanjira

Ovaj kratki film prikazuje Blumov držač tanjira u primeni sa elementom sa frontalnim izvlačenjem. Na primer složite velike tanjire njihovim prilagođavanjem u elementu sa frontalnim izvlačenjem u zoni čuvanja.

AMB0153_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1