MERIVOBOX

Potpuno jednostavno dobijate precizne rezultate

Zahvaljujući doslednom konceptu platforme, svaka varijanta MERIVOBOX-a može se brzo i lako transformisati. Sistem kutija ima jednostavne, dobro označene i lako dostupne 3-dimenzionalne opcije podešavanja koje su iste za sve okvire.

Montaža, podešavanje i demontaža

Fabričko podešavanje fronta

Front podrazumevano uskoči na svoje mesto u istom položaju. Tačno fabričko podešavanje u samo nekoliko jednostavnih zahvata smanjuje podešavanje na minimum za brz, ujednačen izgled fuge.

Mogućnost 3-dimenzionalnog podešavanja

Novi sistem kutija ima podešavanje po visini, bočno i podešavanje nagiba. Precizne opcije podešavanja omogućavaju vam da postignete tačnu sliku fuge.

Jednostavna montaža i demontaža fronta

Jednostavno otkačite front – čak i kada je fioka zatvorena. Veoma široke frontove može samo jedna osoba lako da demontira zahvaljujući položaju držača.

Uputstva za montažu

MERIVOBOX fioke N, M, K

MERIVOBOX podešavanje

MERIVOBOX – modular sa BOXCAP

MERIVOBOX – modular sa ogradom

Montaža MERIVOBOX modular sa BOXCOVER

Montaža MERIVOBOX za TIP-ON BLUMOTION

Montaža MERIVOBOX bočne stabilizacije

Montaža MERIVOBOX unutrašnje fioke

Montaža MERIVOBOX izvlačenja unutrašnjeg dela sa poprečnom ogradom

Montaža MERIVOBOX izvlačenja unutrašnjeg dela sa niskim uložnim elementom

Demontaža MERIVOBOX modular sa ogradom

Demontaža MERIVOBOX modular sa BOXCAP

Demontaža MERIVOBOX modular sa BOXCOVER

Montaža MERIVOBOX izvlačenja unutrašnjeg dela sa visokim uložnim elementom

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

ME11175239_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1