ME34916694_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

AGE EXPLORER®

Siguran kvalitet kretanja još mnogo godina

Kupovina kuhinje po pravilu predstavlja veliku investiciju koja kasnije ne može lako da se menja. Kuhinje se u proseku koriste tačno 20 godina. Zbog toga treba da odgovaraju ličnim potrebama. Potrebe mogu da se menjaju sa godinama. Zbog toga je pametno da se istraže potrebe korisnika kuhinja u svakoj starosnoj dobi. U tu svrhu smo primenili simulator starosne dobi: AGE EXPLORER®.

Odelo za simulaciju starosti AgeExplorer®

Specijalno odelo je razvijeno od strane Instituta Meyer-Hentschel u Nemačkoj i simulira slabljenje vida i sluha, slabljenje mišićne snage, ukočene zglobove i artritis. Sastavni delovi kao što su zavoji, tegovi, naočare i poseban šav vođica omogućavaju realan uvid u život osobe sa telesnim ograničenjima.

U roku od jednog minuta osećaj da ste mnogo godina stariji

Različite komponente simuliraju krute zglobove, smanjenje snage mišića ili ograničeni vid i sluh. Za realnu simulaciju odelo treba nositi bar 2 sata.

Proizvodi koji nude kvalitet kretanja za sve

AGE EXPLORER® pomaže u razvoju proizvoda koji korisniku kuhinja treba da donesu ergonomske prednosti još dugo godina. Saznanja iz testova sa odelom za simulaciju se direktno slivaju u razvoj naših novih proizvoda.

ME34916694_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1