ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Istraživanje potreba u Blumu

Prepoznavanje potreba korisnika nameštaja

Naš interni tim za istraživanje potreba dugi niz godina bavi se stvarnim zahtevima koje visokokvalitetni kućni nameštaj mora svakodnevno da izdrži. Pored internih studija i testiranja proizvoda u sopstvenim istraživačkim prostorijama, posmatranja upotrebe kuhinja i nameštaja se takođe vrše u privatnim domaćinstvima. Ovo unapređuje važna saznanja koja se ulivaju u novi i dalji razvoj naših proizvoda.

AgeExplorer®

Sami sebi otežavamo kako bi olakšali korisnicima nameštaja: AgeExplorer® simulira smanjenu snagu, pokretljivost i opažanje. Sa ovim odelom se uvlačimo u tela osoba koje imaju telesna ograničenja zbog godina ili drugih razloga.

 Više o specijalnom odelu

Praćenje načina korišćenja kuhinja

U cilju razvoja proizvoda koji su prilagođeni potrebama korisnika, moramo da poznajemo njihove navike i potrebe. Zbog toga stalno posećujemo korisnike kuhinja u njihovim domovima i posmatramo njihove kuhinjske poslove - i to širom sveta. Više od 15 godina se u Blumu bavimo ovim intenzivnim istraživanjem.

 

Praćenje, analiziranje, razumevanje

Praćenje se vrši video kamerama i pomoćnim sredstvima kao što su merni uređaji i ankete. Tako možemo prepoznati, između ostalog, najčešće aktivnosti i procese u kuhinji i identifikovati potrebe u praktičnim kuhinjama, kao što su npr. zahtevi za prostorom za odlaganje, unutrašnja organizacija ili funkcionalni zahtevi koji se odnose na naše proizvode. Stečena saznanja su uključena u razvoj naših proizvoda.

Rezultati istraživanja

Pored specifičnosti pojedinačnih zemalja utvrđene su i brojne zajedničke karakteristike. Na primer, glavna radna površina se svuda u svetu idealno nalazi između sudopere i područja za kuvanje i iznosi oko 90 cm. Takođe su potvrđeni i ergonomski aspekti. Savijanje, istezanje ili penjanje na radnu ploču predstavlja nedostatak – bez obzira o kojoj zemlji je reč.

ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1