Downloads

Videos

TANDEM sidostabilisering
Filmen visar monteringen av sidostabiliseringen för TANDEM - steg för steg.
TANDEM - HOW-film
Beskrivning av de nya produkterna i TANDEM-systemet.
TANDEM kortfilm
Denna kortfilm visar funktionen hos TANDEM, både helutdrag och delutdrag.
Utdragbar hylla med låsmekanism (utdragsspärr) kortfilm
Denna film visar funktionen hos en utdragbar hylla med låsmekanism med MOVENTO.