Downloads

Videos

MOVENTO
Filmen visar höjd-, sido-, lutnings- och djupjusteringen av MOVENTO. Vid behov kan sidojusteringen korrigeras i den bakre delen av höger skena.
MOVENTO funktionskvalitet
Film om MOVENTO och dess egenskaper. Här visas de tre sekvenserna öppning, funktion och stängning.
MOVENTO-sidostabilisering
Filmen förklarar tydligt hur man monterar sidostabiliseringen för MOVENTO.
BLUMOTION S - teknik
Visar hur öppnings- och dämpningsfunktionen anpassats för en väl avvägd dämpningsrörelse, BLUMOTION S är vår nya intelligenta skena.
BLUMOTION S
Upplev fördelarna med BLUMOTION S, tre olika öppnings- och dämpningsfunktioner realiseras med en och samma skena.
Smalt skåp SPACE TWIN kortfilm
Kortfilmen om SPACE TWIN visar funktionerna, här i kombination med LEGRABOX carbonsvart matt.
MOVENTO kortfilm
Filmklippet visar funktionen hos MOVENTO.
TIP-ON för MOVENTO kortfilm
Filmklippet visar funktionen hos TIP-ON för MOVENTO.
TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO kortfilm
Kortfilmen visar funktionen hos TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO.
SERVO-DRIVE för MOVENTO kortfilm
Kortfilmen visar funktionen hos SERVO-DRIVE för MOVENTO.
Utdragbar hylla med låsmekanism
Utdragbar hylla med låsmekanism med MOVENTO och TIP-ON på kontor.
Utdragbar hylla med låsmekanism (utdragsspärr) kortfilm
Denna film visar funktionen hos en utdragbar hylla med låsmekanism med MOVENTO.