TIP-ON för luckor

Enkel och smidig montering

Med den integrerade luckjusteringen erbjuder TIP-ON avancerad teknik på ett användarvänligt sätt. Ta gärna hjälp av de speciella mallarna från Blum. De underlättar vid monteringen samt bidrar till den allra bästa funktionen hos TIP-ON.

Den helt slutna TIP-ON-enheten skyddar effektivt funktionen och monteras snabbt och smidigt.

Monteringspositionen kan läsas av direkt i den nedre delen av adapterplattan. Som alternativ kan även anslagsvinkeln användas som måttberäkning.

Vid montering av adapterplattor används lämpligen spånplatteskruvar eller systemskruvar – allt för en smidig bearbetning.

Markeringen på den s.k. utstötaren anger vridriktningen. Genom att vrida ett varv (= 4 positioner) justeras luckspalten med 1 mm. Utstötaren kan inte vridas längre ut än inom det definierade justeringsområdet och riskerar därför inte att lossna.

TIP0199_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1