TIP-ON BLUMOTION för TANDEMBOX

Enkel bearbetning och montering

Lådor och utdrag med TIP-ON BLUMOTION för TANDEMBOX planeras precis som vanligt. Det krävs ingen ytterligare bearbetning. Vid monteringen får du stor hjälp av de praktiska mallarna.

Bearbetning, montering och justering

Standardskåp och lådor

TIP-ON BLUMOTION realiseras med standardskåp och -fronter. Det krävs ingen ytterligare bearbetning.

Enkel montering

Liksom de flesta komponenterna monteras även TIP-ON BLUMOTION-enheten verktygslöst.

Exakt frontspaltsjustering

Oavsett om fronten är monterad eller inte är det enkelt att justera frontspalten till 2.5 mm med hjälp av vår frontspaltsmall.

Synkronisering

Vid montering av synkronisering utökas det tryckkänsliga aktiveringsområdet och TIP-ON BLUMOTION-funktionen förbättras ytterligare. Beroende på den invändiga skåpbredden väljer du mellan två olika synkroniseringsmöjligheter. Båda monteras helt utan verktyg.

Invändig skåpbredd från 287 mm

Med synkroniseringsadaptern och -stången synkroniseras TIP-ON BLUMOTION-enheterna från en invändig skåpbredd på 287 mm.

Verktygslös montering

Den symmetriska synkroniseringsstången snäpps verktygslöst fast i TIP-ON BLUMOTION-enheten.

Invändig bredd från 238 till 286 mm

I smala skåp monteras istället för synkroniseringsstång och -adapter en ensidig synkronisering.

Tillbehör

För att TANDEMBOX-lådorna med TIP-ON BLUMOTION, vid skåpbredder från ≥ 750 mm, ska fungera optimalt behövs följande tillbehör monteras.

Hållare för synkroniseringsstång

För montering under lådbottnen. Förhindrar att synkroniseringsstången bågnar.

Bottenstödsvinkel

För montering under lådbottnen. Stöder upp lådbottnen

Frontstabilisering

För stabilisering av höga och breda fronter.

TIP-ON BLUMOTION för TANDEMBOX
Denna film informerar om hur du monterar de ingående komponenterna för TIP-ON BLUMOTION för TANDEMBOX. Här visas även mer om djupjusteringen, synkroniseringen, adaptern för synkroniseringsstången och bottenstödsvinkeln .

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

Hitta rätt monteringshjälpmedel

Det här kanske intresserar dig också?

EASY ASSEMBLY-appen

Monteringsappen från Blum hjälper dig med alla dina frågor kring monteringen och justeringen av Blum-beslagen.

Produktkonfiguratorn

Hitta de rätta beslagslösningarna snabbt och enkelt, ladda ner CAD-filer och skicka din beställning.

Monteringshjälpmedel

Support i alla situationer

EASY ASSEMBLY-appen

Monteringsappen från Blum hjälper dig med alla dina frågor kring monteringen och justeringen av Blum-beslagen.

Produktkonfiguratorn

Hitta de rätta beslagslösningarna snabbt och enkelt, ladda ner CAD-filer och skicka din beställning.

Monteringshjälpmedel

Support i alla situationer