AVENTOS HS top – Hochschwenkklappe

Unterstützung für Planung, Anwendung und Vermarktung

Videos

AVENTOS HS top - monteringsfilm
Filmen visar monteringen av de två olika lyftmekanismtyperna, frontbeslagen, montering av täckkåpor, justering av lyftmekanismen, fogbilden samt demontering.
AVENTOS top – imagetrailer
Imagetrailern om AVENTOS top visar klaffarnas enhetliga design, det överskådliga sortimentet samt den enkla monteringen. Alla klaffar kan kombineras med varandra och realiseras i olika skåpsdimensioner och frontmaterial.
AVENTOS HS top – demontering
Videon visar demonteringen av de ingående komponenterna i AVENTOS HS top.