AVENTOS HK-XS justeringsmöjligheter
I denna sekvens visas frontjusteringsmöjligheterna i höjd, sid och djup.
AVENTOS HK-XS
Filmen visar den enkla monteringen av AVENTOS HK-XS, justeringen av lyftmekanismen samt den tredimensionella justeringsmöjligheten av CLIP top BLUMOTION.
AVENTOS HK-XS kortfilm
Den här kortfilmen visar rörelseförloppet och det steglösa stoppet hos AVENTOS HK-XS.
AVENTOS WHY-film
Bakgrundsinformation för utvecklingen av AVENTOS