AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka

Support för planering, användning och marknadsföring

Filmer

AVENTOS HK top

Filmen visar monteringen av de två olika lyftmekanismtyperna, säkerhetslösningen, frontbeslagen, montering av täckkåpor, justering av lyftmekanismen, fogbilden och öppningsvinkelbegränsaren.

AVENTOS HK top - justering av lyftmekanism

Filmen visar hur man justerar lyftmekanismen i AVENTOS HK top. Är lyftmekanismen justerad efter frontvikten, stannar klaffen alltid i önskad position.

AVENTOS HK top - lyftmekanism med förmonterade systemskruvar

Video om monteringen av lyftmekanismen med förmonterade systemskruvar för AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - lyftmekanism med spånplatteskruvar

Video om monteringen av lyftmekanismen med spånplatteskruvar inklusive den integrerade positioneringsmallen för AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - säkerhetslösning

Video om öppning av lyftarmen med säkerhetslösningen i AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - öppningsvinkelbegränsare

Filmen visar hur man justerar via den integrerade öppningsvinkelbegränsaren i AVENTOS HK top.

AVENTOS WHY-film

Bakgrundsinformation för utvecklingen av AVENTOS

EXPANDO T för tunna fronter

Denna monteringsfilm visar monteringen av tunna fronter med EXPANDO T.

Presentationsvideo för AVENTOS HF, HS, HL och HK top

Presentation av AVENTOS HF, HS, HL och HK top

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Videon visar varje enskilt monteringssteg, idrifttagningen inkl. felbeskrivning, synkroniseringen och kollisionsskyddet för SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - idrifttagning

Video om idrifttagningen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - idrifttagning med felbeskrivning

Video om idrifttagningen av SERVO-DRIVE-för AVENTOS HK top inkl. felbeskrivning.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - kollision

Videon visar SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top och hur man undviker kollision av fronter som är monterade i ett hörn.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - montering av drivenhet

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - montering av drivenhet (kortversion)

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top, kortversion.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - synkronisering

Videon visar synkroniseringen av två drivenheter för SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top, t.ex. för situationer då flera skåp delar en gemensam front.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - täckkåpa

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-täckkåpan för AVENTOS HK top.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1