Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Enkel och smidig montering

Skålarna, fackindelningarna och tvär- och längsavdelarna kan monteras direkt.

Individuell justering av tvär- och längsavdelare

De flexibla tvär- och längsavdelarna justeras enkelt för att passa det du vill förvara.

Enkel hantering

Skålarna och fackindelningarna kan placeras på valfritt ställe, inga verktyg behövs.

Kapning, bestyckning och montering av tväravdelarna

Tväravdelaren resp. tvärrelingen kapas enkelt till lämplig bredd och kan därefter förses med önskat antal längsavdelare.

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1