Filmer

MERIVOBOX imagetrailer om monteringen kortversion, coming soon
Den här imagetrailern visar den enkla och snabba monteringen av MERIVOBOX. Monteringen av de olika skåputdragsvarianterna visas med hjälp av fem dansare.
MERIVOBOX imagetrailer om monteringen – handelssortimentet
Den här imagetrailern visar den enkla och snabba monteringen av MERIVOBOX. Monteringen av de olika skåputdragsvarianterna visas med hjälp av dansare.
MERIVOBOX imagetrailer – handelssortimentet
Den här imagefilmen presenterar Boxsystemet MERIVOBOX. Upplev mer om både design, funktion och vår nya plattform.
MERIVOBOX imagetrailer om monteringen, kortversion, coming soon - handelssortimentet
Den här imagetrailern visar den enkla och snabba monteringen av MERIVOBOX. Monteringen av de olika skåputdragsvarianterna visas med hjälp av fem dansare.
MERIVOBOX Why film
Det har aldrig varit så enkelt att erbjuda variation
Montering av MERIVOBOX innerutdrag med tvärreling
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX innerutdrag med tvärreling
Montering av MERIVOBOX innerlåda
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX innerlåda
Montering av MERIVOBOX modular med BOXCOVER
Montering av MERIVOBOX modular med BOXCOVER
MERIVOBOX – modular med reling
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX modular med reling
Montering av MERIVOBOX med TIP-ON BLUMOTION
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX TIP-ON BLUMOTION
Demontering av MERIVOBOX modular med BOXCAP
Filmen visar demonteringen av MERIVOBOX modular med BOXCAP
MERIVOBOX justering
Filmen visar tydligt hur MERIVOBOX-fronterna demonteras och hur höjd-, sid- och lutningsjusteringen går till.
Montering av MERIVOBOX innerutdrag med hög förhöjningsfront
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX innerutdrag med hög förhöjningsfront
MERIVOBOX – modular med BOXCAP
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX modular med BOXCAP
Montering av MERIVOBOX sidostabilisering
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX sidostabilisering
MERIVOBOX lådor N, M, K
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX-lådor N, M, K
Demontering av MERIVOBOX modular med reling
Filmen visar demonteringen av MERIVOBOX modular med reling
Montering av MERIVOBOX innerutdrag med låg förhöjningsfront
Filmen visar monteringen av MERIVOBOX innerutdrag med låg förhöjningsfront
Demontering av MERIVOBOX modular med BOXCOVER
Filmen visar demonteringen av MERIVOBOX modular med BOXCOVER
MERIVOBOX kortfilm
Den här kortfilmen visar funktionen, olika lådsidehöjder, färger och branding element-täckbrickor för MERIVOBOX.
BOXFIX plus - Boxmontering med spikning
I den här videon visas alla monteringsstegen för ett Boxsystem med BOXFIX plus. Därefter spikas Boxsystemet ihop.