Blum_EASYSTICK_VAB0568

EASYSTICK

Bli ännu bättre rustad!

MINIPRESS underlättar för rationell bearbetning av Blum-beslag. Och i kombination med EASYSTICK tas bearbetningen till en helt ny nivå – främst tack vare de digitala monteringspositionerna och de automatiska anhållen. På så sätt är det möjligt att utföra en exakt borrning utan efterjustering.

MINIPRESS P med EASYSTICK

Specialisten för borrning och inpressning av beslag tar rutinerat och exakt hand om arbeten i skåpstommar, luckor och fronter: Med MINIPRESS P monteras beslagen snabbt och enkelt. Komplettera med EASYSTICK och du blir ännu mer flexibel och ställtiderna förkortas.

MINIPRESS PRO med EASYSTICK

Dra nytta av mångsidigheten hos MINIPRESS PRO, snabbt och smidigt fixar du alla typer av skåp-, luck- och frontbearbetningar. Tack vare den verktygslösa inställningen är arbetet med MINIPRESS PRO mycket effektivt. Och utrustad med EASYSTICK blir bearbetningsmaskinen till det perfekta monteringshjälpmedlet.

Blum_EASYSTICK_VAB0568