EASYSTICK

Bli ännu bättre rustad!

MINIPRESS underlättar för rationell bearbetning av Blum-beslag. Och i kombination med EASYSTICK tas bearbetningen till en helt ny nivå – främst tack vare de digitala monteringspositionerna och de automatiska anhållen. På så sätt är det möjligt att utföra en exakt borrning utan efterjustering.

MINIPRESS top med EASYSTICK

Med MINIPRESS top utför du smidigt alla vertikala och horisontella borrningar. I kombination med EASYSTICK beräknas de exakta borrpositionerna automatiskt och linjalen och borrenheten förflyttas automatiskt till korrekt position.

MINIPRESS P med EASYSTICK

Specialisten för borrning och inpressning av beslag tar rutinerat och exakt hand om arbeten i skåpstommar, luckor och fronter: Med MINIPRESS P monteras beslagen snabbt och enkelt. Komplettera med EASYSTICK och du blir ännu mer flexibel och ställtiderna förkortas.

Det här kanske intresserar dig också?

Hitta rätt monteringshjälpmedel

Leta rätt på lämpligt monteringshjälpmedel för alla våra produkter.

Borr- och beslagsmonteringsmaskiner

Väl rustad inför alla monteringssituationer

Blums servicetjänster i överblick

Skräddarsydda lösningar som underlättar arbetsdagen

Hitta rätt monteringshjälpmedel

Leta rätt på lämpligt monteringshjälpmedel för alla våra produkter.

Borr- och beslagsmonteringsmaskiner

Väl rustad inför alla monteringssituationer

Blums servicetjänster i överblick

Skräddarsydda lösningar som underlättar arbetsdagen